Om en månad fattas troligen beslutet. Foto: Arkiv

Folklig debatt har pausat rivningen

HÄSSLEHOLM Den våldsamma debatten bland allmänheten har lett till att alla partier nu först ska diskutera den eventuella rivningen av villorna på Åkaregatan innan tekniska nämnden fattar beslut.

Markanvisningsavtalet med K-fastigheter skulle egentligen ha tagits upp i fredags. Eftersom det blev en kraftig opinion när planerna blev kända valde dock tekniska nämnden att informellt låta alla partier diskutera saken internt först.
Det berättar ordföranden Arne Dahlström (KD).

Själv hade han inte en aning om den lista med skyddsvärda objekt i staden som för många år sedan togs fram av lokalhistorikern Torsten Karlson på uppdrag av den kommunala byggnadsvårdskommittén, och där båda villorna finns omnämnda.
– Jag har inte sett den listan men den skulle vi givetvis haft. Vi har bara fått listan över vad som ska rivas eller säljas, säger han.
– Vi får leta reda på den, inflikar planeringsingenjören Per Nilsson, som samtidigt betonar att man inte kan bevara allt.
Han får medhåll av Dahlström som påpekar att det är en omöjlighet att spara alla gamla hus när kommunen beslutat att bygga tusentals nya bostäder.

Så vad säger de politiska partierna? Flera av dem har redan gett svar: Kristdemokraterna kan tänka sig att riva båda husen eller bara ett.
S, V, MP och C vill riva enbart Åkaregatan nio. Sverigedemokraterna vill inte sätta skopan i något.

Tanken är att ta upp ärendet för beslut vid nästa nämndssammanträde, i mitten av oktober.
– Det bör inte vänta för länge, menar Dahlström.

Dagens fråga

Källsorterar du noggrant hemma?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×