- Hässleholms kommuns inställning är precis som tidigare att vi har agerat rätt, säger Hässleholms kommunjurist Magnus Gjerstad. Foto: Stefan Sandström/Arkiv

Konkurrensverket stämmer kommunen

Hässleholm Hässleholms kommun måste låta andra än kommunen själv gräva ner fiberkabel för bredband. Det menar Konkurrensverket, som nu drar kommunen inför domstol i hopp om ett förbud mot kommunens agerande, förenat med ett viteshot på 25 miljoner kronor.

– Det är allvarligt när en kommun sätter marknaden ur spel på det här sättet. De som drabbas är ytterst de egna kommunmedlemmarna som riskerar att inte snabbt få tillgång till bredband och att få det till det bästa pris som marknaden kan erbjuda, säger Rikard Jermsten, generaldirektör för Konkurrensverket.

Konkurrensverket går i och med beslutet på samma linje som Svenska Fibernät och deras branschorganisation IT- och Telekomföretagarna – som hösten 2015 klagade hos myndigheten efter att Hässleholms kommun nekat dem grävtillstånd.
– En kommun bör verka för att gynna utveckling, innovation och företagsamhet – inte att försvåra för företag att agera och växa, säger Rikard Jermsten.

Hässleholms kommun har en annan uppfattning.
– Vi fick ta del av stämningsansökan i dag och kommer nu att gå igenom den noga innan vi kan bemöta den närmare. Men Hässleholms kommuns inställning är precis som tidigare att vi har agerat rätt. Vi kommer därför att hävda vår ståndpunkt och bestrida stämningsansökan i Patent- och marknadsdomstolen, säger kommunjuristen Magnus Gjerstad.
Grundsynen är att fibernätet är en del infrastrukturen, ungefär som vägar, vatten och avlopp. Kommunen har försvarat sitt beslut med att nästan alla – 95 procent av medborgarna – senast år 2020 ska ha möjlighet till en fiberanslutning med kapacitet på minst 100 megabit per sekund, oberoende av om de bor i ett lönsamt område eller inte när kommunen har kontrollen.
Därför har kommunen vägrat nya privata företag markavtal för att lägga ner bredbandskabel.
Ståndpunkten har dock svajat även internt, sedan beslutet fattades i fullmäktige.
Till exempel har Moderaterna och Liberalerna sagt sig vilja riva upp det tidigare beslutet och släppa marknaden fri – något som Folkets Väl och Sverigedemokraterna velat från början.

Frågan blir nu ett fall för Patent- och marknadsdomstolen.
Konkurrensverket kräver i sin 29 sidor långa stämningsansökan att Hässleholms kommun ska förbjudas att begränsa konkurrensen på marknaden. Det ställs också krav på att förbudet kombineras med ett vite på 25 miljoner kronor som kommunen kan få betala om den inte följer domstolens beslut.

Läs mer:

Dagens fråga

Har du åkt mycket tåg i sommar?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×