Mattias Sjöstedt är produktionsområdeschef på PostNord Kristianstad. Foto: Magnus Wahlström

Postnord i strid med Norén Fastigheter

Hässleholm Fyra påminnelser var en för mycket. Nu hotar PostNord att sluta dela ut post till ett antal av Norén Fastigheters adresser i Hässleholm den nionde oktober.
– Det sista vi vill är att det här ska hända, det vill jag verkligen understryka. Vi vill att allt ska skötas på rätt sätt, säger Mattias Sjöstedt, produktionsområdeschef på PostNord.

Berörda fastigheter

Frykholmsgatan 5, 8 och 17.

Fredentorpsgatan 4-8.
Väster Torg 2.
Bokebergsgatan 1, 9-11.
Tredje Avenyn 7.

Historien börjar egentligen för ett och ett halvt år sedan. I februari 2016 genomförde PostNord en arbetsmiljöinspektion på utdelningsadresser i Hässleholm.
Vid inspektionen upptäcktes bland annat att belysningen var undermålig och att många brevinkast var olämpliga i ett flertal av Norén Fastigheters hus.
Mattias Sjöstedt berättar att brevinkastens lämplighet mäts i placering, tröghet, vassa kanter med mera.
– Arbetsmiljöarbetet är högt prioriterat för att undvika tillbud och skador på våra brevbärare, säger Mattias Sjöstedt.

Han berättar vidare att de därefter försökt ta kontakt med Norén Fastigheter för att kunna åtgärda bristerna. En första påminnelse följdes av en andra och en tredje, men utan att en dialog har kunnat inledas.
– De har över huvud taget inte varit intresserade. De har inte svarat på våra brev eller per telefon. Vi har till och med försökt besöka dem på deras kontor, utan resultat, säger Sjöstedt.
– Dörrarna har varit stängda från deras sida.

Under måndagen skickades den fjärde påminnelsen ut till Norén Fastigheter. Samtidigt delades en kopia ut till alla berörda kunder. Budskapet i skrivelsen är tydligt; om inget annat händer kommer PostNord och samtliga övriga postoperatörer att sluta dela ut post till de berörda adresserna den nionde oktober.
Mattias Sjöstedt betonar samtidigt att situationen har potential att lösas under den återstående månaden.
– Vi är tillmötesgående för all typ av kommunikation från Norén Fastigheter, bara de kan presentera en tidsplan och att de tar det här på allvar. Vi vill bara att det händer något, säger han.
Vad hoppas du på nu?
– En snar lösning i frågan. Återigen, det sista vi vill är att det ska bli ett utdelningsuppehåll. Vi vill tillmötesgå våra kunder. Vi hoppas att Norén Fastigheter hör av sig för en diskussion, men om de inte gör det så blir det utdelningsstopp den nionde oktober, avslutar Mattias Sjöstedt.
Om utdelningsstoppet träder i kraft den nionde oktober kommer kunderna att få hämta ut sin post på PostNords terminal på Drottninggatan i Hässleholm.
Norén Fastigheter har ännu inte gått att nå för en kommentar.

Berörda fastigheter

Frykholmsgatan 5, 8 och 17.

Fredentorpsgatan 4-8.
Väster Torg 2.
Bokebergsgatan 1, 9-11.
Tredje Avenyn 7.

Dagens fråga

Har du drabbats av den senaste tidens tågkaos?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×