Lursjöbadet är kommunens populäraste badplats och bär bli ”EU-bad” inför nästa sommar, menar miljöinspektörerna i sin rapport.Foto: Norra Skåne/Arkiv

Dålig klassificering av badsjöar

Hässleholm Anstötligt att Finjasjön-Björkviken på webbplatsen Badplatsen som enda badplats i kommunen har klassificeringen ”utmärkt kvalitet” och tre stjärnor, när det är där vi återkommande avråder från bad.

Det skriver två av kommunens miljöinspektörer som under sommaren genomfört en tillsyn på strandbaden i Hässleholms kommun. Under besöken kontrollerades bland annat städningen på stranden och toaletter.
(Läs miljöinspektörernas hela rapport här nedan)).

Men det som miljöinspektörerna finner mest anmärkningsvärt är att badplatsen vid Björkviken, Finjasjön, klassificeras som ”Utmärkt kvalitet” av Havs- och vattenmyndigheten.

Myndigheten förklarar att det är ett ”pedagogiskt dilemma” eftersom deras klassificering enbart grundar sig på halterna av bakterierna E.coli och intestinala enterokocker i vattnet, inte på om det är en övergödd sjö med algblomning.
Miljöinspektörerna menar också att det är anmärkningsvärt att samma myndighet inte klassificerar Lursjön-Lursjöbadet och Bosarpsjön med ”utmärkt kvalitet” eftersom miljökontoret tar samma antal prover där som i Finjasjön.

Lursjön-Lursjöbadet är, som miljöinspektörerna skriver, den mest populära badplatsen i kommunen. Frågan om badplatsen bör vara registrerat som ett EU-bad har diskuterats tidigare år mellan fritidskontoret och miljökontoret.

”Miljökontoret förmodar att den bör vara registrerad och efterfrågar fritidskontorets ställningstagande efter sin utredning om badplatsen ska registreras eller inte som EU-bad inför 2018”, skriver miljöinspektörerna.
De vill också att fritidskontoret fortsätter dialogen med Havs- och vattenmyndigheten angående Finjasjön-Björkviken samt Lursjön-Lursjöbadet och Bosarpsjön.

Dagens fråga

Källsorterar du noggrant hemma?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×