Förslag till nybygge Sjö Röds Gård Johan Barnekow Illustration: Uulas Arkitekter AB

Vill stoppa Sjörröds Gård

hässleholm Den nytillträdde moderate ordföranden i byggnadsnämnden, Kenny Hansson, vill stoppa planerna på att låta Johan Barnekow bygga bostäder mellan Garnisonsrondellen och Garnisonen.

I slutet av 2012 beslöt byggnadsnämnden, då under ordförande Mats Sturessons (C) klubba, att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en detaljplan för Hässleholm 89:87.

På denna fastighet vill Johan Barnekow uppföra ett antal flerbostadshus med bland annat tillhörande flisanläggning för uppvärmning av bostäderna.
Vid beslutet 2012 reserverade sig Sverigedemokraternas representant mot beslutet. På grund av jäv deltog inte Björn Widmark, som då tillhörde Moderaterna, i beslutet.
Åren har gått och efter valet 2014 har ärendet rullat vidare under socialdemokratiskt ordförandeskap. Ordförandebyte, till moderat, skedde i samband med att dåvarande S-C-V-MP-styret avgick i år.

Nyligen framförde kommunalrådet Pär Palmgren (M) och Björn Widmark, numera Folkets Väl, den bestämda åsikten att den 1 000-metersgräns från reningsverket för nybyggen, som länsstyrelse och Hässleholma Vatten AB förordar, ska följas.
Något som flera representanter från Centerpartiet motsätter sig.
På dagens möte i byggnadsnämnden ska ordförandens förslag tas upp.
Ordförande Kenny Hansson (M) vill att nämnden beslutar att ”tidigare planuppdrag upphävs och att ärendet avskrivs”.
Nämnden består i dag, förutom M-ordföranden, av två representanter från SD, tre socialdemokrater, en miljöpartist, en centerpartist och en representant från KD.

Dagens fråga

Källsorterar du noggrant hemma?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×