Svar direkt

Min lilla betraktelse ska ses som ett humoristiskt uttryck för häftigt påkommen väderilska. Är fullt medveten om meteorologernas fina utbildning och arbete och är övertygad om att dessa inte tog illa vid sig av min skarpt skruvade (och ej verklighetsförankrade) text.
Varför kyrkoval?
n Kyrkan och staten skildes åt genom riksdagsbeslut år 2000. Varför ska politiker blanda sig i kyrkans angelägenheter?
Det finns inget liknande när det gäller pingströrelsen, missionskyrkan, frälsningsarmen eller baptistsamfundet. Dessa klarar sig alldeles utmärkt utan politisk inblandning. När nu kyrkan är skild från staten, så borde B-laget av Sveriges politiker hålla sig utanför.

×