Bättre ekonomi, allt sämre villkor

Svensk ekonomi går bättre än på mycket länge men villkoren på arbetsmarknaden blir allt otryggare. Handelsanställdas förbund efterlyser krafttag både från parterna på arbetsmarknaden och från politikerna.
Sverige har blivit ett alltmer kluvet land. Det märks i vem som får komma till tals och vems problem som definieras som samhällsproblem. Vi ser en tydlig koppling till klass: de som har de slitsammaste jobben som är svårast att försörja sig på, är också de som hörs minst i debatten.

I den nyutgivna antologin Lösa förbindelser – om kampen för fasta förbindelser i handeln – berättar handelsanställda om närapå slavliknande anställningskontrakt, ovärdiga ett modernt arbetsliv. Vi får ta del av hur det är att vara sms-anställd, ständigt beredd med mobilen i fickan. Vi får läsa om det utsatta jobbet som inhyrd på bemanningsföretag.
Ett kapitel i boken handlar om hur fackets ombudsmän i södra Skåne upptäckte ett kryphål i kollektivavtalet. Det gjorde att bemanningsföretagen kunde anställa per timme utan garantilön om den uthyrde hade en annan huvudsysselsättning. Uthyrda tvingades visa falska intyg på att de t.ex. studerade för att få jobb.

Många av Handels medlemmar förvägras den grundläggande tryggheten i arbetslivet. Tryggheten att kunna göra ett gott jobb utan att slita ut sig, tryggheten att få tillräcklig inkomst nästa månad, tryggheten att kunna planera sin fritid. Svensk ekonomi går bättre än på mycket länge men villkoren på arbetsmarknaden har blivit osäkrare.
Den politiska debatten fokuserar på klyftan mellan dem som har jobb och dem som inte har det. Men i klyftan finns en stor och bortglömd grupp. Är man verkligen privilegierad om man har ett fast heltidsjobb, men närsomhelst kan få timmarna hyvlade från sitt anställningskontrakt? Är man privilegierad om man har 15 timmar kontrakterade i veckan och får ägna resten av tiden åt att ”jaga timmar”?

Handels verkar på den del av arbetsmarknaden där pressen på löntagarna är som störst. Idag arbetar 68 procent av de handelsanställda deltid, 30 procent är visstidsanställda. Flertalet är kvinnor. De villkor som råder i vår bransch i dag kan komma att råda på hela arbetsmarknaden om inte kampen mot otrygga jobb blir en gemensam facklig angelägenhet. Vi måste fortsätta att jobba för starka kollektivavtal som omfattar alla i branschen. Det är genom den svenska modellen vi kan reglera de värsta formerna av otrygghet.

Men arbetsmarknadens parter kan inte lösa allt. De värsta avarterna i ogräsrabatten måste utrotas med hjälp av lagar. Här är några av de krav vi i Handels kommer att fortsätta att gå i bräschen för:
Det ska inte vara möjligt att anställa för begränsad tid när man egentligen behöver personal tillsvidare. Därför måste anställningsformen allmän visstid tas bort ur Lagen om anställningsskydd, LAS. Det ska heller inte vara möjligt att kringgå det skydd som gäller mot uppsägningar genom att ”hyvla” timmar från anställningskontraktet. Rätten att gå upp i timmar för den som är deltidsanställd men ständigt jobbar mer måste stärkas. Om det inte finns objektiva skäl att anställa på deltid ska anställningar vara på heltid.
Bemanningsföretag ska bara få användas som ett komplement, vid tillfälligt behov av arbetskraft – inte för att täcka ett ordinarie behov.

Magnus Möller

×