Ja till trädfällning i parken

Hässleholm

Byggnadsnämnden beviljade marklov för fällning av elva träd i Officersparken (som Norra Skåne tidigare skrivit om).
Kommunens parkförvaltare har i ansökan konstaterat att flera av träden är i dåligt skick och att trädfällningen gör att de kvarvarande avenbokarna får bättre livsbetingelser.
Ordföranden i byggnadsnämnden, Kenny Hansson (M) förklarar att trädfällningen inte har med den planerade nybyggnationen i Officersparken att göra, utan att syftet är att öka parkkänslan i området. Något som Björn Widmark (FV) inte höll med om.
Han menar i en protokollsanteckning att parkkänslan försvunnit i och med att paviljongen flyttades.
”Det som förstört och kommer att förstöra hela parken är det flervåningshus som k-fastigheter nu ska bygga”, skriver han.

Dagens fråga

Tänker du på att vara sparsam med vattnet?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×