Moderat förslag röstades ner

Hässleholm Som väntat röstades förslaget från byggnadsnämndens moderate ordförande, att upphäva planuppdraget för Hässleholm 89:87, ner av en majoritet i nämnden.

Ärendet gäller en eventuell byggnation av bostäder, Sjörröds gård, som Johan Barnekow har initierat. Striden gäller om dessa bostäder ska få byggas inom den säkerhetsgräns på 1 000 meter från reningsverket som föreslagits av länsstyrelsen och Hässleholms Vatten AB.
Ordförande Kenny Hansson (M) förklarar att han lagt fram förslaget eftersom partiet bestämt sig för att ställa sig bakom kravet att ingen nybyggnation ska få ske inom denna gräns.
Centerpartiets ledamot i byggnadsnämnden, Per-Olof Bengtsson, menade att det är viktigt att tillåta byggandet av de tänkta bostäderna.
Med siffrorna 5-4 avslog alltså nämnden ordförandens förslag. S-, C- och MP-ledamöterna (5) röstade mot förslaget. M-, L-, och SD-ledamöterna (4) röstade för förslaget. De sistnämnda lämnade reservationer efter omröstningen.
Nu kommer de vidare diskussionerna och yttrandena kring arbetet och beslutet med den fördjupade översiktsplanen Hässleholm 2030, bli avgörande.
En bygglovsansökan för tillbyggnad av ett bostadshus på Hovdalavägen sköts också på framtiden. Det får avgöras först när den fördjupade översiktsplanen är antagen.
Här gäller det enligt ordföranden att invänta bestämmelser om på vilket höjd den tänkta tillbyggnaden ska ligga, med tanke på framtida risker för översvämningar från Finjasjön.
Folkets Väls Björn Widmark menar i en protokollsanteckning att nuvarande regelverk bör följas och att nämnden därför bör ge sökanden bygglov.

Dagens fråga

Tänker du på att vara sparsam med vattnet?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×