Nordost kan få två nya smärtkliniker

Skåne Nordöstra Skåne har kö till smärtbehandling, eftersom det saknas utförare. Nu vill Region Skåne satsa tio miljoner på två egna mottagningar för multimodal smärtbehandling i nordost.

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård har beslutat att satsa totalt 50 miljoner på multimodal smärtbehandling. MMS. Dagens privata utförare inom vårdvalet MMS, kommer att fasas ut.
I nordost tar regionen hand om MMS i egen regi och i resten av Skåne görs en egen upphandling där ett par företag tar hand om behandlingen.
– Vi vill uppnå en geografiskt jämlik tillgång till vård inom smärtbehandling. Vi vill ha en bra kostnadskontroll för att skapa bra förutsättningar för all vård i Skåne. Nu satsar vi 10 miljoner på nordost i egen regi för att öka tillgängligheten där, förklarar regionrådet Anders Åkesson (MP) som även är ordförande i beredningen för primärvården.
När ärendet var uppe för beslut i våras gick SD med på att MMS ska upphandlas. På alliansens uppdrag återemitterades ärendet för en belysning av konsekvenserna.
I samma paket fanns även psykoterapin, som styret också vill handla upp under ett, eller ett par större företag. Men den utredningen är inte klar än och där är SD skeptiska till styrets förslag.

Effekterna av att handla upp MMS i nordost kan inledningsvis påverka tillgängligheten negativt, konstateras i utvärderingen. Men med två regiondrivna smärtkliniker i nordost med avsatta pengar ska patienterna säkras vård, liksom i övriga Skåne över tiden.
Cirka 30 privata MMS-vårdgivare i Skåne fasas ut med den nya modellen.
Alliansen är starkt kritiska till förändringen. En anledning till att vårdvalen för MMS i nordost är så få beror på att styret ändrade villkoren och sänkte ersättningen för något år sedan, hävdar Alliansen.
Flera valde att hoppa av.
– Vi tycker att MMS ska skötas av privata utförare inom vårdvalet. Politiker och tjänstemän ska inte lägga sig vård som uppfyller kraven. Systemet i dag fungerar bra, men styret har ändrat på ersättningen så att förutsättningarna har påverkats negativt, säger Carl-Johan Sonesson (M) regionråd i opposition.

Gilbert Tribo, gruppledare för Liberalerna i Region Skåne och oppositionsledare i hälso- och sjukvårdsnämnden menar att styret skyller på dålig tillgänglighet i nordost.
– Tidigare hade vi god täckning i den delen av Skåne. De sänkte ersättningen och nu minskar de den totala ersättningen till MMS i Skåne till 50 miljoner kronor. Effekten blir allt längre köer för en redan hårt drabbad grupp. Många är kvinnor som är i behov av smärtlindring.

Den utbetalda ersättningen för MMS uppgick till 60,5 miljoner kronor 2016.
Enligt Stefan Lamme (M) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden har vårdvalen inom psykiatri och MMS hållit sina kostnader fullt ut.
– Kostnadsökningen är bara 0,1 procent mot upp till fem procent i annan sjukvård. Därför är vi måna om att de privata utförarna finns kvar, sa Stefan Lamme till tidningen när ärendet återremitterades i våras.

Sista ordet är inte sagt ännu. Nu ska driftsformen för MMS upp i den tunga hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut.
– Vi hoppas att SD inser det dåliga med att avsluta valfrihetssystemet för MMS, säger Carl-Johan Sonesson.

Dagens fråga

Källsorterar du noggrant hemma?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×