Svara, huka er inte
n Säkert finns det politiker och andra potentater som känner sig utpekade och misstänkliggjorda på denna sida.
De må så vara men då infinner sig frågan varför makthavare alltför sällan väljer att svara för sig. Utmärkta möjligheter till genmäle finns!
Undertecknad och säkert många med mig upplever meningsutbytet och den demokratiska debatt som äger rum på denna sida som både uppfriskande och upplysande.
En sida som för övrigt är en av lokaltidningarnas mest lästa.
Så, politiker och potentater huka er inte i bänkarna och göm er inte bakom en mur av tystnad! Låt gräsrötter, medborgare och väljare ta del av era genmälen!
Till sist vänder vi oss till våra värderade insändarredaktörer.
Ni har förhoppningsvis inte rödpennan utan demokratins vita gåspenna i er hand.
Till sist Oscar Wilde:
– Missnöjet är det första steget till framåtskridande både för den enskilde och nationen.
Vad gör polisen?
n Totalt finns det över 28 000 anställda inom polisen i Sverige och trots detta ligger anmälningar om allvarliga brott i stora högar utan åtgärd.
Det gäller främst våldtäkter och brott mot kvinnor och barn där uppklarnandet på ett katastrofalt sätt sjunkit.
Vad sysslar polisen med eftersom dessa allvarliga brott blir liggande i högar?
Kyrkan – en självklarhet
n För en del är Svenska kyrkan en viktig plats för viktiga stunder.
Dop, begravning eller bröllop.
Eller när livet ställer stora krav.
För andra är den en plats att växa och utvecklas i under hela livet. 
Socialdemokraterna vill att kyrkan ska vara lättillgänglig och erbjuda stämningsfulla gudstjänster, inkluderande körverksamhet samt barn- och ungdomsaktiviteter oavsett medlemmarnas ekonomiska förutsättningar.  
Vi vill också ta tillvara på kyrkan och församlingshemmen i lokalsamhället.
Kyrkorummet och församlingshemmen är en viktig resurs och lokalerna ska kunna erbjudas föreningar.
Vi vill att kyrkans lokaler ska vara en naturlig plats för både kulturella och andliga besök.
Även kyrkogårdar ska vårdas och hållas öppna. Våra kyrkogårdar besöks i stort sett av oss alla och de är, tillsammans med våra kyrkor, ett viktigt kulturarv som ska vara tillgängligt och välkomnande. Kyrkan ska vara enkel att nå när den behövs helt enkelt. 
Konkurrensverket bara början
n När nu konkurrensverket sagt sitt om Hässleholms absurda inställning i fiberfrågan är det bara att invänta det verkliga dråpslaget. Nämligen skadeståndsanspråken från Svenska fibernät.
De verkliga förlorarna är, som vanligt, kommuninvånarna. Hade kommunen låtit entreprenören anlägga sitt nät hade exempelvis de Sösdalabor som så önskade, haft fiberinstallationen klar. Nu har vi bara gropar i gatorna som naturligtvis skulle varit asfalterade för länge sedan. Viten och skadestånd drabbar skattebetalarna för att Lena Wallentheim och andra politiker skulle leka företagare.

Dagens fråga

Har du varit med om en viltolycka?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×