Skulle här kanske kunna bli bostäder?
Det lutar åt att kvarteret Jägaren får tio lägneheter.

Många idéer om hur bostadsbrist ska lösas

Osby

Bostadsbristen i landet märks även i Osby kommun. Men frågan om var det ska byggas och vem som ska bygga har olika svar.

I början av veckan hade Socialdemokraterna bjudit in allmänheten till en diskussion om framtidens byggande i kommunen. Bostäder behövs, men åsikterna går isär om var det ska byggas och även vem som ska sätta spaden i marken.
I de fall detaljplanerna inte godkänner bostadsbyggande kan processen bli lång. En detaljplan ändras inte genom ett par pennstreck utan måste genomgå en planprocess och sedvanlig beslutsordning.

Möjligheten att överklaga byggplanerna gör också att väntan på en eventuell byggnation riskerar att skjutas på framtiden.
Inte oväntat var det runt centralorten som diskussionen mest kretsade. Där är trycket som hårdast och med närheten till stambanan finns en större möjlighet att locka pendlare att bosätta sig i kommunen.
Planarkitekten Kettil Svensson presenterade en rad planområden som just nu är aktuella samt har en klar detaljplan.
Närmast i tiden ligger bostadsbyggande i kvarteret Jägaren. Här lutar det åt att Osbybostäder bygger ett flerfamiljshus i två våningar med sammanlagt tio lägenheter.

Färdiga planer där det kan bli aktuellt att sätta spaden i jorden finns dessutom för kvarteret Gjutaren vid Parkgatan (där Solgårdens förskola tidigare låg), för kvarteret Sotaren (bakom kommunhuset), för kvarteret Bokhandlaren (vid Göingegatan där det tidigare låg en gammal verkstad) samt för Modisten (bakom Coops parkering).
Vid mötet kom även en rad andra förslag upp.

Carl-Folke Jacobson som jobbat som arkitekt hade en lång rad idéer. En av de djärvare förslagen var ett flerbostadshus i två våningar i norra och södra kanten av Centralparken.
Han menar att parken knappast används och att det skulle bli ett attraktivt läge. Dessutom skulle mitten av parken bli kvar.
Ytterligare tomter diskuterades som till exempel Svarvaren som ligger vid Godsvägen intill järnvägen vid Coop. Här kan däremot bullersituationen sätta käppar i hjulet.
En annan plats som till och från diskuterats är kvarteret Grossören som är den stora parkeringen söder om Briohuset. Men samtidigt som det behöver byggas finns det även behov av parkeringsplatser, inte minst för pendlare.

Även området vid pumpstationen vid Prästängen berördes. För drygt tre år sedan fattade fullmäktige ett beslut att inte tillåta någon exploatering av bostadsbebyggelse på den här platsen.
Men enligt Kettil Svensson förs diskussioner förutsättningslöst om både den här platsen och flera områden i kommunen.
Kransorterna Lönsboda och Killeberg berördes mycket kort. Möjlighet att bygga finns bland annat på den så kallade Biograftomten i Lönsboda samt vid idrottsplatsen i Killeberg.
I Visseltofta och Loshult är det betydligt svårare eftersom kommunen äger väldigt lite tomtmark.
Klart är att Osbybostäder inte ensamma klarar av att möta behovet av nya bostäder i kommunen. Dock framkom det under mötet att det finns privata bolag som kan tänka sig att sätta spaden i marken. Så förhoppningarna om att fler attraktiva bostäder kommer byggas, finns trots allt.

Bostadsbristen i landet märks även i Osby kommun. Men frågan om var det ska byggas och vem som ska bygga har olika svar.

Senaste nytt omOsby

Dagens fråga

Har du badat vid Bjärlången?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×