Stora översvämning i Malmö efter ett omfattande åskoväder. Foto: Mats Klingen

Översvämningar i åskovädrets spår

Malmö Ett omfattande åskoväder drar just nu över Skåne.

Ovädret har orsakat översvämningar på olika ställen.
I Malmö har stora vattenmassor samlats i viadukter och gör det besvärligt i trafiken.

Räddningstjänst Syd uppger att de nu får många larm om översvämningar i samband med kraftig nederbörd, främst i Malmö och Lund.
Man uppmanar husägare att försöka skydda sig så got det går.

”I samband med kraftigt regn stiger vattnet i åar och bäckar samt i avloppssystemet. Fastighetsägare kan framför allt drabbas av översvämning i källare. Räddningstjänsten har i dessa fall mycket svårt att pumpa bort vattnet då alla vattensystem redan är fyllda. Det innebär att vattnet kan komma att rinna tillbaka till källaren. Vattnet kommer att sjunka undan först när det slutar regna och vattentrycket sjunker” skriver räddningstjänsten.

×