Angreppet är ett riktigt politiskt lågvattenmärke

Gruppledarna för de fyra röd/gröna partierna i Hässleholm (S, V, MP, C) påstår i en insändare med rubriken ”Larssons påhittade jobb” att det moderatledda styret konstruerar en tjänst för en av sina egna.

Följande gäller i detta ärende:
Den tidigare chefen för fritidsförvaltningen är tillfälligt tjänstledig för politiskt uppdrag.
Han ska på deltid arbeta med utredningar och kommunövergripande projekt under sin tidsbegränsade anställning på kommunledningskontoret.

Han har hittills fått i uppdrag att göra en omvärldsanalys av hur andra kommuner har organiserat sin förvaltningsorganisation, han har också börjat titta på regelverket kring våra tätortsbidrag och han ska även tillsammans med tillväxtavdelningen se över hur vi framöver kan hantera sponsring och elitbidrag och eventuellt ta fram en policy för detta. Utöver dessa tre inledande uppdrag kommer mer efterhand. De rödgröna protesterade mot att Larsson skulle vara kvar som fritidschef när hans politiska uppdrag blev känt, trots att det inte förelåg några formella hinder.
Hans tjänstledighet nu är ju ett resultat av att vi gått de röd/gröna till mötes.
Vill de att han skall återgå i tjänst?
Att politiker på detta sätt ger sig på en tjänsteman är ett riktigt lågvattenmärke.

Här hänger man ut, inte bara den tidigare fritidschefen, utan även kommunchefen får sig en släng indirekt.
Att socialdemokrater och centern har funnit varandra på detta sätt förvånar nog ingen, men jag trodde MP hade mer omdöme.
Valrörelsen har börjat och även denna gång kan jag notera att den lockar fram de allra sämsta sidorna hos politikerna.
Det är uppenbart att inte ens angrepp på kommunens anställda är främmande för vissa.
Pär Palmgren (M)

Dagens fråga

Har du badat vid Bjärlången?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×