Jonstorp 2011-07-22. Olle Nilsson drog i gång grannsamverkan i trakten runt Hökön.

Grannsamverkan ökar

HÄSSLEHOLM Erfarenheten visar att grannsamverkan kan skrämma bort tjuven. I Hässleholms kommun fungerar grannsamverkan bra och ännu bättre har det blivit efter vinterns informationsmöten.

Hässleholm och kransorterna i kommunen har under flera år haft en bra fungerande grannverkan. Efter vinterns informationsmöten har det blivit ännu bättre.
– Vi har 250 grannsamverkansområden och jag tror nog att vi tillhör några av de mest välorganiserade i landet, säger Annica Nilsson, Brottsförebyggande rådet.
Polisen, kommunen och representanter från Länsförsäkringar har under vintern besökt kransorterna i kommunen för att informera om just grannsamverkan.
– Vi gjorde det bland annat för att väcka liv i grannsamverkan på en del orter medan det på andra ställen bildades helt nya grupper efter informationsmötena , fortsätter Annica Nilsson.
Under 90-talet var just Hässleholms kommun en av landets aktivaste kommuner när det gäller grannsamverkan.
Nu ville man bli det igen och med facit i handen ser det ut som om man har lyckats.
– En del har visserligen fallit ifrån, men det är också nya som har tillkommit, konstaterar Annica Nilsson.

I Sverige har grannsamverkan funnits sedan 80-talet.
Tidigare undersökningar har visat att bostadsinbrotten har minskat med en fjärdedel där det har funnits en fungerande grannsamverkan.
Ulrica Gustafsson, kommunpolis i Hässleholm, säger att grannsamverkan har betydelse.
– Jag har inga aktuella siffror, men man kan ju slå fast att kriminella naturligtvis väljer de ställen som verkar mest säkra ur deras synvinkel.
– Ett område med en aktiv grannsamverkan väljs naturligtvis bort om det finns ställen i närheten där grannsamverkan inte finns.
Syftet med grannsamverkan är att minska det som kallas vardagsbrotslihet, till exempel inbrott i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen liksom skadegörelse. Det bildas också ett socialt nätverk som ger trygghet mellan grannar.

Utvecklingen går nu mot att allt fler använder sig av appar i telefonen som ska motsvara grannsamverkans effekter.
– Vi är försiktiga att gå ut med det. Jag tror det är viktigt med den direkta kontakten mellan människor.
– Likaså tror jag att det kan det bli alltför många som ansluter sig. Felaktig information kan spridas som kan drabba oskyldigt utpekade, tror Annica Nilsson.
En av anledningarna till att kransortsturnén om grannsamverkan arrangerades var att det framkom önskemål om information om grannsamverkan under kommunens medborgardialoger.
Maja Ögren Andersson

×