Birgit Håkansson i Västra Torup blev 83 år gammal. PRIVAT BILD

Hon var en solstråle

Som tidigare meddelats har Birgit Håkansson, Västra Torup, efter en tids sjukdom avlidit i en ålder av 83 år. Närmast sörjande är maken, teknologie licentiat Rune Håkansson och barnen Greger, Lennart och Ylva med familjer, samt släkt och många vänner.
Birgit Håkansson var född i Kampholma och dotter till Helga och Selander Nilsson. När Birgit var fyra år flyttade familjen till ett hus i Västra Torup, vilket vid föräldrarnas frånfälle övertogs 1970 som ett sommarnöje.
Efter avslutad skolgång fick Birgit anställning som köksbiträde vid vårdhemmet Bommeryd utanför Tyringe.
1960 ingicks äktenskap med fil mag Rune Håkansson, Tyringe. Då denne erhållit anställning som forskningsassistent vid forskningsinstitutet Studsvik, flyttade makarna till Nyköping. Då han reste mycket i hela världen, förblev Birgit Håkansson hemma och skötte de tre barnen.
Vid makens pensionering 2000 flyttade makarna Håkansson åter till Västra Torup och bosatte sig i Birgits föräldrahem.
H
Första gången jag mötte Birgit var i maj månad 1954 vid en fest i Hörjagården. Det glada och soliga intryck hon kännetecknades av har hon haft förmågan att bära med sig livet igenom.
När vi nu var samlade för att ta avsked av Birgit var det säkert ingen tillfällighet att under dessa regniga dagar, solen tittade fram och lyste från en klar himmel. Det speglade så väl vilken solstråle hon varit!
Vi är många som är glada och tacksamma för att vi haft förmånen att tillhöra Birgits vänner.

×