Miljardinvestering i nytt digitalt journalsystem

Skåne Nu ska sjukvården i Skåne få ett sammanhållet digitalt vårdinformationssystem som ska skapa förutsättningar för den önskade utvecklingen av e-hälsa och ett effektivt journal- och remissystem.

Regionfullmäktige beslutade på tisdagen att anslå 1,3 miljarder kronor till detta. För snart ett år sedan beslutade regionstyrelsen om att genomföra en upphandling för att säkra en fungerande digital vårdkommunikation i Skåne.
– Centern la en motion om e-hälsostrategi, som satte igång det nödvändiga arbetet med att digitalisera vården i Skåne. Därför är dagens beslut både viktigt och glädjande att vi nu får ett journalsystem som fungerar. Det är ett avgörande steg för att ta vården i Skåne in i nutiden, säger Niels Paarup-Petersen (C) ledamot i regionfullmäktige.
Det nya systemet ska börja användas 2021. Tills dess måste den skånska vårdpersonalen fortsätta att skicka papper till varandra.
– Vi kan inte vänta så många år. Det är inte meningen att personalen ska fortsätta att flytta papper mellan varandra. Det är helt oacceptabelt, säger Niels Paarup Petersen.
Vid regionstyrelsens möte på tisdagen lämnade därför Centern in en motion om att ge regionstyrelsen i uppdrag att säkra så att remisser och svar inom Region Skåne senast 2018 kan skickas digitalt mellan olika vårdaktörer.
– Det går att koppla samman dagens system, därför måste vi skapa temporära lösningar som säkrar ett fungerande digitalt kommunikationsflöde tills att det sammanhållna digitala vårdsystemet är på plats. Det är inte acceptabelt att miljontals kronor och tusentals medarbetare i flera år till ska användas till helt onödig administration istället för att bidra till en bättre vård, säger Niels Paarup-Petersen. Stefan Olofson

Dagens fråga

Har du varit med om en viltolycka?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×