Arkivbild

Region Skåne begär att regeringen bygger ut E6

Skåne Regionfullmäktige har beslutat att Region Skåne ska skriva till regeringen med en begäran om att motorvägen mellan Malmö och Helsingborg så snabbt som möjligt ska byggas ut till sex filer.

Både alliansen och Sverigedemokraterna har motionerat i ärendet. Med stöd av Alliansen röstades SD:s motion igenom på tisdagen.
Men det var bara den första att-satsen om att skriva till regeringen, som gick igenom. Den andra att-satsen gällde att Region Skåne ska erbjuda förskottering om det krävs av Trafikverket för att få igång byggandet snabbt.
För att kunna förskottera måste objektet finnas med i Trafikverkets nationella plan, vilket det inte gör.

Regionrådet Mätta Ivarsson (MP) även ordförande i regionala utvecklingsutskottet, menar att beslutet är fel.
– Trafikverket har redan en pågående utredning om vilka de bästa åtgärderna är för att lösa problemen med E6.an i dag. Den åtgärdsvalsstudien är klar till jul. Istället för att rulla ut asfalt på motorvägen bör vi invänta de förslag till åtgärder som Trafikverket presenterar. Det finns andra åtgärder för att öka framkomligheten. Till exempel att bygga fler pendlarparkeringar och flytta över mer av det lastbilsburna godset till sjöfarten. System 3, dubbeldäckstågen, som vi vill investera i, sköts upp av Alliansen en månad genom en minoritetsremiss på regionfullmäktige. Genom att öka kapaciteten för pendling på sträckan Köpenhamn- Helsingborg kan vi minska bilpendlandet på E6.
Mätta Ivarsson framhåller erfarenheter från andra storstäder där man har satsat på fler motorvägsfiler.
– Efter några år är problemen med trafikstockningar och köer tillbaka. Det är inte bara så enkelt som att bygga ut me fler filer.

‑ Denna vägsträcka är mycket hårt trafikerad och vi Sverigedemokrater är ett bilvänligt parti som ser vikten av att bygga ut väginfrastrukturen i takt med att trafiken ökar så att vi slipper onödiga trafikolyckor och trafikstörningar. Vi menar därför att det är av största vikt att kapaciteten på E6:an utökas genom utbyggnad till sex filer och att det byggs fler av- och påfarter. Privatbilismen och åkerinäringen är viktiga för Skånes ekonomiska utveckling och en levande landsbygd, menar Niclas Nilsson (SD).
– En kapacitetshöjning på E6:an förbättrar också arbetsmarknaden och kollektivtrafiken genom kortare restider och framkomlighet. Med andra ord, en snabb kapacitetshöjning på E6:an är av yttersta vikt för regionens utveckling och kommer att ge en samhällsekonomisk vinst. Det är mycket glädjande att majoritetens vilja nu kommer att resultera i denna starka viljeyttring från Region Skåne, menar regionrådet Patrik Jönsson (SD).

Det rödgröna styret ställer sig inte bakom beslutet, men måste nu ändå gå med majoritetens begäran till regeringen.

Dagens fråga

Har du badat vid Bjärlången?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×