Fler vårdplatser i anslutning till akuterna i Skåne, föreslås av styret.Arkivbild.

Rödgröna storsatsar på vården i Skåne

Skåne Styret föreslår stora satsningar på akutsjukhusen och jourmottagningarna i Skåne i budgeten för nästa år.

Öppettiderna på jourvårdcentralena i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad ska utökas kraftigt och särskilda satsningar ska göras för att öppna fler vårdplatser i anslutning till akutmottagningarna och på vårdavdelningar.
– Det här är vårdsatsningar som ligger nära patienterna. vi ser behovet av att förstärka primärvården generellt, säger regionrådet Anders Åkesson (MP), vice ordförande i regionstyrelsen.

Belastningen på Skånes akutmottagningar har under lång tid varit hög. Regionstyrelsens ordförande och andra företrädare för det rödgröna styret har under sensommaren besökt Skånes akutsjukhus och pratat med personalen om förslag på förändringar som kan bidra till ett effektivare patientflöde och en bättre arbetsmiljö.
Personalen lyfte bland annat fram behovet av att utöka öppettiderna för respektive akutsjukhusorts jouröppna vårdcentral. Det rödgröna styret föreslår därför i budgeten för 2018 satsningar på att kraftigt utöka kapaciteten på jourvårdcentraler i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad.

– Idag söker sig många som är sjuka eller har skadat sig till en akutmottagning trots att de hade blivit bättre och snabbare omhändertagna på en vårdcentral. En orsak till detta är att vårdcentralerna inte har tillräckliga öppettider. De måste helt enkelt vara öppna när människor blir sjuka även om det sker på kvällar eller helger. Det kommer bli möjligt med denna satsning, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.
Ett exempel på en sådan satsning är korttidsvårdplatserna på Helsingborgs sjukhus. Där har man med framgång öppnat sådana platser för att avlasta akuten.
För att kunna öppna fler vårdplatser behövs fler sjuksköterskor och specialistsköterskor. En riktad rekryteringssatsning ska göras under 2018 för att klara bemanningen.

– Det är ett bra exempel på att det går att avlasta akutmottagningarna med relativt enkla åtgärder. Satsningen som görs nu syftar också till att varje patient ska hamna på rätt plats i sjukvården, då kommer också väntetiderna på akuten att kortas och vi får en mer patientsäker vård, kommenterar Anders Åkesson.
Styret föreslår även satsningar på säkerheten på de akut- och vårdmottagningar som utsätts för våld och hot.
– Efter dialog med både chefer och personal ska vi till exempel utöka antalet väktare, utrusta fler anställda med larm och erbjuda personalen utbildning i att hantera hotfulla situationer, säger Henrik Fritzon.

Finansieringen av satsningarna finns med i styrets förslag till budget för 2018, som presenteras på fredag.
q De utökade öppettiderna på jourvårdcentralerna finansieras genom en utökad ram för hälsovalet.
q 30 miljoner avsätts till satsningarna på att öppna fler vårdplatser och rekrytera nyckelkompetenser.

Styrets reformförslag reser flera frågetecken hos Gilbert Tribo, liberalernas gruppledare i Region Skåne och oppositionsledare i hälso- och sjukvårdsnämnden.
– Vilka ska bemanna dessa längre öppettider när det saknas 250 allmänspecialister? 350- 400 000 skåningar står utan läkare i dag. Kan inte bristen på allmänläkare anteras kommer de rödgröna aldrig att kunna utöka öppettiderna på vårdcentralerna.
Liberalerna föreslår att 60 utbildningsplatser för allmänläkarspecialister tillsätts, vilket kostar 30 miljoner kronor, samt att pengar tillförs för att göra det möjligt för femton specialistläkare att komplettera sin specialistkompetens.
– Det kostar cirka 12 miljoner kronor, säger Gilbert Tribo och betonar att vårdcentralerna är kraftigt underfinansierade.
– Det räcker inte med att utöka öppettiderna, utan vi behöver se över primärvårdens andel av sjukvårdens totala resurser.

I dag utgör primärvårdens andel 16 procent av Skånes sjukvårdsresurser. Liberalerna menar att det borde utgöra minst 25 procent. En sådan satsning skulle kosta 340 miljoner kronor under åtta år.

Dagens fråga

Har du badat vid Bjärlången?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×