Foto: STEFAN SANDSTRÖM/ARKIV

Rensade vass mitt under häckningstid

Osby Nu vill länsstyrelsen ha in uppgifter gällande rensning av vass som genomförts vid bland annat Osbysjön.
Det visar sig att vassrensning har genomförts samtidigt som häckningstiden för fåglar ägde rum.

Vid ett flertal tillfällen under sommaren har privatpersoner reagerat på att vass och annan växtlighet rensats bort både vid Hjärtasjön i Lönsboda och Osbysjön i Osby. Anmälningar har bland annat gjorts till länsstyrelsen.
I anmälan menar man att rensningen med maskin både har skadat och dödat fåglar, fiskar och andra mindre djur.
I september har länsstyrelsen fått besked om att de här åtgärderna utförts på ett flertal platser runt Osbysjön.

Enligt en ritning som bifogats är åtta platser markerade. Fyra ligger på östra sidan längs Ebbarpsvägen, en plats är vid Strandpaviljongen och de tre övriga längs sjöns västra kant.
Länsstyrelsen uppger att ärendet kan vara av sådan natur att det kan krävas strandskyddsdispens.
Något tillstånd från länsstyrelsen har man dock aldrig fått. Det berättar Agne Andersson som är kommunekolog i Osby kommun.

Han menar däremot att man inte rivet upp vass och växtlighet vid botten och att det därför inte behövts något tillstånd.
Däremot genomförde parkavdelningen rensningen under fåglarnas häckningstid vilket han anser är både oaktsamt och nonchalant.
Agne Andersson berättar också att man röjt vass borta vid Näset vilket är ett kommunalt naturreservat. Enligt områdets skötselplan handlar det om vassområden som skulle bevaras.

Skötselplanerna har däremot ett antal år på nacken och Agne Andersson berättar att han håller på att se över de här planerna så att de anpassas till de omständigheter som råder idag.
Kommunen ska inkomma med ett svar till länsstyrelsen senast den 9 oktober.

Senaste nytt omOsby

Dagens fråga

Har du badat vid Bjärlången?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×