SD går med på vårdval avskaffas

Skåne Sverigedemokraterna ställer sig bakom styrets förslag att upphandla vårdvalet i multimodal smärtbehandling, MMS, i regionens regi och starta två egna mottagningar i Kryh (Kristianstad, Ystad och Hässleholm.

På fredagen ska hälso- och sjukvårdsnämnden behandla det återremitterade ärendet.
Alliansen motsätter sig starkt att vårdvalet MMS ska handlas upp i Region Skånes regi.
Det betyder att flera privata vårdgivare kommer att bli av med sina avtal och att några större upphandlade företag tar över, enligt LOU, lagen om offentlig upphandling, som ersätter LOV, lagen om valfrihetssystem.

– Vi yrkar bifall till styrets förslag. Vi är kritiska det här vårdvalet, eftersom det geografiskt inte klarar av att ge en likvärdig vård i hela Skåne, säger Åsa Erlandsson, ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Alliansen hade hoppats att SD skulle säga nej till förslaget. men nu blir det med största sannolikhet inte så.
Det totala anslaget till MMS blir 50 miljoner kronor varav tio miljoner avsätts till två mottagningar i Kryh, som regionen ska driva själva.

Dagens fråga

Har du åkt mycket tåg i sommar?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×