Foto: TT/Arkiv

Skattehöjning med 23 öre nästa år

skåne Det rödgröna styret vill höja skatten med 23 öre nästa år för att finansiera investeringar på upp till 50 miljrader kronor i nya sjukhusbyggnader kommande år.

På fredagen presenterade det rödgröna styret sitt förslag till budget. Sjukvården kommer att få full uppräkning för kostnadsökningar, demografi och medicinsk och teknisk utveckling.
Därutöver genomförs reformer inom sjukvården för 484 miljoner kronor. Totalt ökar hälso- och sjukvårdens anslag med 1,9 miljarder jämfört med 2017.
‑ Det är en stark budget. Vi satsar på vårdcentralerna, akutsjukvården, kvinnosjukvården, barnsjukvården och psykiatrin. Ökade skatteintäkter och regeringens satsningar på svensk sjukvård skapar ett stort reformutrymme, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

Primärvården tillförs 100 miljoner utöver ordinarie uppräkningar. 50 miljoner avsätts till ökad grundersättning. Övriga resurstillskott ska användas för att öka tillgängligheten, däribland ökat öppethållande på jourvårdcentraler i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad. Antalet ST-tjänster inom allmänmedicin utökas med 45 tjänster och 15 tjänster inom dubbelspecialiseringar, totalt 327 ST-tjänster.

– Vi satsar 46 miljoner på fler ST-tjänster. Vi har redan ökat antalet utbildningsbidrag med 60 procent jämfört med 2013. Men det råder brist på allmänspecialister. Vi utökar därför ytterligare satsningarna på utbildningsplatser, säger Henrik Fritzon.
– Med ökade resurser till primärvården är målet att stärka såväl tillit som arbetsmiljön i primärvården. Målet är att årligen öka resurserna till den nära vården, för dem som behöver vården mest, säger Anders Åkesson (MP), vice ordförande regionstyrelsen.
30 miljoner kronor anslås för att öppna fler vårdplatser i anslutning till akutmottagningarna och på vårdavdelningar. Det ska bland annat ske genom en rekryteringssatsning för att anställa nyckelkompetenser.
Införandet av nya avancerade läkemedel för bland annat cancer och MS, gör att läkemedelskostnaderna ökar. Därför anslås 140 miljoner utöver ordinarie uppräkning.

Införandet av nya avancerade läkemedel för bland annat cancer och MS, gör att läkemedelskostnaderna ökar. Därför anslås 140 miljoner utöver ordinarie uppräkning.
Kollektivtrafiken tillförs 179 miljoner kronor. Arbetet för en kollektivtrafik fri från fossila bränslen fortsätter. Ett mål är att dubbeldäckartåg ska rulla på sträckan Helsingborg-Köpenhamn från och med 2020. Stadsbusstrafiken och regionbusstrafiken utvecklas med nya projekt och lösningar. MalmöExpressen utvecklas i Helsingborg och fler linjer införs i Malmö.
– Med närmare 180 miljoner i utökat regionbidrag till kollektivtrafiken kan den fortsätta att utvecklas exempelvis genom expressbussar och spårvagn. Dessa investeringar är också nödvändiga för att nå våra högt ställda klimatmål, säger Anders Åkesson (MP), vice ordförande regionstyrelsen.

Övrigt i budgetförslaget:
q Kösatsning: 20 miljoner
q Kvinnosjukvården: 15 miljoner.
q Neonatalvården 10 miljoner.
q Psykiatrisatsning: 15 miljoner.
q Fri sjukvård för unga till och med 19 år: 10 miljoner.
q Avgiftsfri livmoderhalsscreening: 7 miljoner.

×