Jubilar Nils Tore Almer85 år den 27 okt -17

Födelsedag

85 år fyller den 27 oktober Nils Tore Almer.
Han är föd i Simrishamn, fadern var pastorsadjunkt i Östra Herrestads församling. Tore Almer växte upp med sina bägge systrar, som båda två blev lärare.
1958 gifte han sig med Eina Brita Elisabeth Bjerstedt, fil mag och med åren utökades familjen med barn och barnbarn.
Tore Almer fick sin skolgång i Åhus, Arvika och Vänersborg samt tog realexamen och studentexamen vid Högre allmänna läroverket i Hässleholm.
Hon tog fil kand, fil mag och filosofie licentiat 1969. Därefter har han varit yrkesverksam som läroverksadjunkt i Karlskrona samt adjunkt på grundskolan i Trelleborg. Han är haft fortbildningsuppdrag vid Länskolnämnen i Malmö samt Skolöverstyrelsen Stockholm.
Han har även varit korttidsförordnad gymnasieinspektör, haft lektorstjänst på Östra gymnasiet i Umeå samt på Söderportskolan i Kristianstad.
Efter 1966 har Tore Almer varit verksam inom Studieförbundet Vuxenskolan samt med kommunala uppdrag i Trelleborg, Umeå och Hässleholm för Folkpartiet.

×