Framtiden i siktet

HÄSSLEHOLM Det var framtiden på olika vis som stod i fokus när fullmäktige samlades på måndagskvällen.

På bordet låg flera strategier och planer, för trafik, bostäder och en strategi för hur grönstråken ska hanteras i framtiden i Hässleholm och i kransorterna.
Debatten var lång och mångordig, inte minst om riktlinjerna för ett kommunalt bostadsförsörjningsprogram.
Programmet talar om att det ska byggas 3 000 bostäder fram till 2030 i kommunen. Om detta behov fanns delade meningar.
– Vi yrkar på återremiss, vi tycker siffran 3 000 bostäder från till 2030 är för hög, sa Ulf Berggren (SD).
Irene Nilsson (S) påpekade dock:
– Ingen kan väl ha missat det skriande behovet av bostäder, konstaterade hon.
Robin Gustavsson (KD) påpekade hur bristen på bostäder inte minst påverkar socialtjänsten.
– Vi är framme vi den punkten att vi måste skaffa fram bostadsmoduler åt våra klienter, eftersom det inte finns bostäder åt dem, konstaterade han.
Björn Widmark (FV) var kritisk till hanteringen.
– Anledningen till att det är så brått att klubba frågan, är att annars kan kommunen missa statliga pengar som man måste ansöka om senast den förste oktober. Det är därför vi sitter här idag med detta snömos, utan något konkret, och som bara driver fram mer utredningar, det ska jobbas i grupper och tas fram mer papper, konstaterade han. Dolores Öhman (MP) protesterade.
– Vi började tala om programmet redan för ett år sedan. Därefter har programmet utvecklats och varit ute på remiss.
Björn Widmark vidhöll kritiken om att programmet är svävande och inte ger några bostäder.
– Det ända konkreta som sägs är att det ska byggas i Paradiset, på Björklunda och på Bokeberg (Lille Mats), kontroversiella planer som ännu inte är politiskt behandlade.
Patrik Jönsson (SD) frågade retoriskt varför kommunen har detta extremt höga behov av nya bostäder.
– Eftersom vi har en överrepresentation av utrikes födda till följd av en extrem invandring. Vi har idag 7 212 utrikes födda i Hässleholms kommun. Med vår politik behövs det inga 3 000 nya bostäder, sa Jönsson.
John Bruun (L) berättade om sin väg in i politiken för 20 år sedan.
– Sedan dess har det pratas om hur vi ska lösa bostadsfrågan. Det här bostadsförsörjningsprogrammet är det mesta som hänt på 20 år och jag har inte tid att vänta längre, sa han.
Lena Nilsson (S) såg det som en tydlig framtidsfråga.
– Jag tror på framtiden för Hässleholm och det är bra att öka invånarantalet, bra att det äntligen blir en plan.
Frågan gick till omröstning där SD:s krav på återremiss röstades ner.
Bostadsförsörjningsprogrammet antogs därefter.
Även trafikstrategi fram till 2030 debatterades ingående. Efter voteringen som fick avgöras med ordförande Douglas Roths (M) utslagsröst vann alliansens och FV, SD:s version av strategin.

×