18 faktorer som räknas in

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2017 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2017 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

Källa: Svenskt Näringsliv

Dagens fråga

Är det viktigt att ungdomarna rör på sig under sportlovet?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar