M vill att revisorerna granskar flaggtrots i Skånehuset

Skåne Beskedet från regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) om att Region Skåne ska göra den rödgula korsflaggan officiell får stöd av Moderaterna.

– Ett beslut i regionfullmäktige är välkommet, men onödigt. Vi noterar att Moderaternas påtryckningar för att återupprätta den skånska flaggan har hörsammats, säger oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M).
‑Samtidigt är vi fortfarande bekymrade över det beslutstrots som Socialdemokraterna och Miljöpartiet har gått i täten för.

Den skånska korsflaggan är den äldsta regionala flaggan i Sverige och de n mest använda av alla regionala flaggor i Sverige. Men den är ännu inte officiell.
Flaggan har stark ställning och är en del av den skånska identiteten.
Ibland används den även som symbol för Skåneland, som var det gamla Östdanmark där Skåne, Blekinge och Halland ingick. Men det är sällan den ses vaja i de båda andra skåneländska landskapen.
Henrik Fritzon tycker det är dags att den blir officiell.
När Region Skåne flyttade in i det nya Rådhus Skåne 2014 i centrala Kristianstad försvann den skånska flaggan från sessionssalen.
En person påpekade att den skånska flaggan inte var officiell och därför inte får stå intill den svenska flaggan.

Sverigedemokraterna krävde i en motion att den skånska flaggan skulle finnas i Skånehuset vid sidan om den svenska och Eu-fanan.
Regionen kontaktade en statsheraldiker om det var görligt och fick beskedet att det går bra med den gripenprydda skånska på gyllene botten, men inte den skånska korsflaggan.
Den svenska flaggan har nämligen alltid främsta platsen och ska alltid placeras i mitten vid flaggning med andra nationsflaggor, Eu-flaggan, eller vapenflaggor.

Carl-Johan Sonesson vill att regionens revisorer ska be dem granska varför redan fattade beslut inte efterlevs.
– Det var i samband med Region Skånes bildande 1999 som regionfullmäktige beslöt att den rödgula korsflaggan skulle användas, vilket också var fallet fram till dess att det politiska sätet flyttade till Rådhus Skåne 2014.
‑Redan nästa gång jag kommer till Rådhus Skåne förväntar jag mig att få mötas av den stolta skånska flaggan, säger Carl Johan Sonesson.

Skåneflaggan försvann från Skånehuset under femklöverns tid.
‑ Vi vill gå till botten med varför flaggningen upphörde våren 2014. Är det ett tjänstemannabeslut? Vi har upprepade gånger ställt frågan sedan våren 2014 men ej fått svar. Därför vill jag att revisionen tittar på detta.

×