Allt klart. Regeringen har sagt ja till satsningen som innebär ett nytt ungdomshem i Hässleholm med plats för fler ungdomar och fler anställda. FOTO: CARL-JOHAN BAULER/ARKIV

Storsatsning på hem för unga närmar sig

HÄSSLEHOLM Den omfattande utbyggnaden av ungdomshemmet i Hässleholm har nu tagit ett viktigt steg framåt.

I torsdags klubbade regeringen att Statens institutionsstyrelse (SIS), som driver hemmet mellan Norregatan-Finjagatan, får sina nya vårdplatser.

Idag har hemmet för ungdomar med beteendestörningar, sociala problem och missbruk plats för cirka 18 ungdomar.Efter nybyggnaden görs plats för 45 ungdomar och SIS räknar med att behöva nyanställa 80 personer.
Ansvarig minister är Åsa Regnér (S). Hon ser satsningen som av yttersta vikt.

– SIS verksamhet är av yttersta vikt för barn, unga och unga i behov av vård och stöd. Verksamheten kan bryta kriminalitet och rädda från missbruk. SIS ska enligt lag bereda vårdplats för dem som fått sådan vård beslutad av förvaltningsdomstol, samtidigt har SIS periodvis haft platsbrist. Med dessa insatser bedömer vi att SIS kan möta de krav som lager ställer.
Satsningen på SIS betyder att verksamheten utökas med 90 platser där den nya institutionen i Hässleholm är den största satsningen. Satsningen innebär även nya avdelningar på institutionerna i Kalix/boden, Uddevalla och Vikingstad.

När bygget i Hässleholms ska påbörjas och när den nya institutionen ska tas i bruk, framgår inte av beslutet. De yrkeskategorier som kommer att rekryteras handlar bland annat om lärare psykologer och behandlingsassistenter.
Själva bygget kommer att behöva ta mark från T4-skolan i anspråk.

Enligt SIS ska utökningen inte innebära någon risk för säkerheten för de närboende.
Tvärtom. Så sade i alla fall SIS när planerna först presenterades i december 2016.
– Säkerheten blir ännu bättre nu, eftersom vi bygger en helt ny anläggning anpassad för våra behov, sade Stefan Hell Fröding då till Norra Skåne.

×