Fel neka bidrag till skolstudier

Hässleholm En 19-årig man, som går i gymnasiet, har rätt till socialhjälp. Det slår Förvaltningsrätten fast i en dom och upphäver socialnämndens beslut att neka honom stöd.

Mannen är ensam och saknar föräldrar i Sverige. Därigenom har han rätt till ekonomiskt stöd, så kallat etableringsstöd, om har står till arbetsmarknadens förfogande och medverkar till att bli självförsörjande genom arbetsförmedlingen.

Men mannen har valt att studera på gymnasiet utan annan ersättning än studiebidrag. Han har inga möjligheter att ta CSN-lån, har ingen inkomst och bor hos en kompis.
Socialnämnden grundar sitt avslag på hans ansökan om bistånd att han inte bidrar till självförsörjning genom att stå till arbetsmarknadens förfogande, eftersom han inte vill ta del av de insatser som erbjuds nyanlända. Det är inget argument att hans gymnasiestudier underlättar hans etablering på arbetsmarknaden.

Mannen överklagade socialnämndens beslut till Förvaltningsrätten. Han menar att han vill slutföra sina gymnasiestudier, som leder till ett jobb. Får han inget ekonomiskt stöd missar han chansen till det.
Förvaltningsrätten menar att socialnämndens beslut inte är förenligt med regeringens ståndpunkt att gymnasiestudier är att anse likvärdiga med insatser, enligt programmet för nyanlända. Socialnämnden har därför inte haft fog för att avslå hans ansökan på den grunden.
Studiebidraget räcker inte till hans försörjning och han kan inte få pengar på annat sätt.

×