Den styrande femklövern i Östra Göinge vill bromsa inflyttningen av nyanlända till kommunen därför föreslår de att Göingehem ska ha hårdare kriterier för att få lägenhet. Foto: Peter Paulsson/Arkiv

Hårdare regler ska bromsa inflyttning

Östra Göinge Den styrande femklövern i Östra Göinge vill bromsa inflyttningen av nyanlända till kommunen. Därför föreslås att det kommunala bostadsbolaget inte ska godkänna etableringsbidrag som inkomst i sina antagningskriterier.
– Vi har haft en oerhört generös inställning, men vi måste bromsa in, säger kommunalrådet Patric Åberg (M).

Det särskilda ägardirektivet till det kommunala bostadsbolaget Göingehem föreslås av femklövern inkludera dels att etableringsersättning inte längre ska vara ett godkänt inkomstslag i bolagets antagningskriterier, dels att försörjningsstöd från andra kommuner inte ska vara godkänt inkomstslag.
Patric Åberg (M) har länge kämpat för att ansvaret för mottagandet ska fördelas jämnare mellan landets kommuner och han menar att det här är en tydlig signal till kommuner som, enligt Åberg, smiter undan att de också måste hjälpa till.

De senaste fem åren har runt 1 400 nyanlända flyttat till Östra Göinge. 2016 trädde en ny lagstiftning i kraft, som syftade till att minska trycket på kommuner som redan tagit ett stort ansvar. Men Åberg menar att den inte har fungerat och över 600 nyanlända har flyttat till Östra Göinge de senaste två åren – trots att kommunen med stöd av den nya lagen inte har anvisats några nyanlända.
– Den stora inflyttningen har påverkat oss positivt, men den frestar också på enormt. Det finns en gräns, säger Åberg.
Över hälften av de nyanlända är under 19 år och den största delen är i grundskoleåldern. Det innebär att det blir stor press på skola och förskola.
– Vi klarar ekonomin, men vi klarar inte bemanningen och kan inte behålla kvaliteten i verksamheten. Det råder lärarbrist och det är en enorm påfrestning på skolan, säger kommunchef Jonas Rydberg.
Patric Åberg pekar även på att arbetslösheten ökar och försörjningsstödskostnaderna skjuter i höjden. Det handlar om att långsiktigt motarbeta utanförskap.
– Den sociala hållbarheten är viktig. Vi har jobbat hårt med att inte skapa utanförskapsområden.

Rydberg och Åberg poängterar att Östra Göinge under en lång tid tagit ett stort ansvar och kommunen kommer fortsatt att jobba hårt för att de nyanlända som bor i Östra Göinge ska få så bra förutsättningar som möjligt och känna sig välkomna.
– Vi har en positiv inställning, ”vi ska göra vårt”, är vår inställning. Men tyvärr tänker många kommuner inte så. Alla måste hjälpa till och det här är en signal till kommuner som placerar nyanlända i Östra Göinge. Vi fortsätter markera mot kommuner som inte gör vad de borde göra i den här frågan.
Att införa striktare regler för det kommunala bostadsbolaget är ett av få sätt som kommunen kan agera på.
– Ja, det finns inte så många verktyg, säger Åberg.

Om beslutet klubbas igenom i fullmäktige börjar det gälla i november. Och eftersom det inte ska påverka de som redan står i kö hos Göingehem är effekten mycket begränsad. Det står nämligen 3 500 personer i kö.
– Kortsiktigt ger det ingen effekt, men det är en tydlig signal. Det handlar om att möta framtiden långsiktigt.

×