Sjukvården sjunker på alla plan!

I flera år har man försökt att vända underskottet inom sjukvården.
Sjuktalen bland personalen har varit höga bland annat på grund av arbetsbelastningen då man dragit ner på personal.

Det senaste utspelet är 13 punkter för ekonomiska åtgärder, beslutade av regiondirektör Alf Jönsson.
Man ska bland annat se över personalökningar som skett de senaste två åren.
Detta ställs dock inte mot de ökade uppdrag som ålagts.

Samtliga projekt skall genomlysas för att besluta vilka som får genomföras. Samtidigt skall man starta ett nytt projekt för att utveckla den nära vården. Detta projekt skall pågå i 2,5 år och är beräknat att kosta 8 miljoner!

Den dyraste posten beräknas vara en projektledare på 50 procent som kommer att kosta över en miljon!
I projektet skall man engagera medarbetare ur verksamheter som redan har för få.
Att restriktivitet angående resor och internat skall gälla för verksamheter med ekonomiskt underskott är inte så konstigt, men även verksamheter med bra ekonomi tvingas ställa in internat, viktiga för personalen.
Vårdplatser skall utökas inom en befintlig budget. Denna budget är beräknad på nu befintliga platser och med befintlig personal, alltså får det inte kosta något extra!
Jag får fler och fler allvarliga signaler från verksamhetschefer i sjukvården att man får svårare och svårare att få verksamheterna att bära sig.

Vårdcentraler ser en risk att behöva stänga då man inte får ersätta sjuka och föräldraledig personal.
Det saknas verksamhetschefer i Primärvården men dessa platser får inte ersättas i nuläge.
Vi har en förvaltning inom sjukvården som tar hutlöst betalt (undertecknads åsikt) för sina tjänster av de andra förvaltningarna. Denna förvaltning var förut integrerad i övriga verksamheter, och jag ser en ekonomisk vinst i att lösa upp den för att låta den återgå till ursprunget.
Politiken har högsta arbetsmiljöansvaret för medarbetarna i Region Skåne, ändå görs inga riskanalyser över fattade beslut om åtgärder och ingen frågar personal i verksamheterna hur det går eller hur man mår.

Vi måste få till en allmän opinion för att utöka resurserna till sjukvården för alla kan någon gång behöva dess kompetens. Påverka era politiker att glömma alla olika åsikter i andra frågor för att gå samman och hjälpa sjukvården att överleva, för där är vi nu!

×