Villkorligt för misshandel

HÄSSLEHOLM

En 68-årig Tyringebo döms av Hässleholms tingsrätt till villkorligt dom för misshandel. Mannen döms för att ha tagit grepp om hustruns hals en dag i somras. Enligt stämningens skulle han också ha stött hustruns huvud mot ett skåp, samtidigt som han höll greppet om hennes hals.
Rätten finner det dock inte styrkt att han gjort det med uppsåt. I domen står det också att gärningen framstår som en engångshändelse, begången i stundens hetta och som ett utslag av deprimerad sinnesstämning.

×