Barn- och utbildning saknar 62 miljoner

HÄSSLEHOLM Antalet elever ökar och samtidigt behöver allt fler barn och ungdomar extra stödinsatser.
Det har fått barn- och utbildningsnämndens underskott att skena. Åtgärder som anställningsstopp, köpstopp och inställd fortbildning kommer att bli följden.

Ett redan enormt budgetunderskott har nu blivit nio miljoner större. Augusti månads uppföljning pekar mot ett minus i kassan på 61,86 miljoner.

Ekonomin var det första som diskuterades när politikerna möttes på Backagården i Höör under torsdagen.
– Det är en budget som varit omöjlig att hålla och det upptäcktes ganska tidigt i våras. Den första prognosen tror jag rapporterades redan i mars, säger barn-och utbildningsnämndens nye ordförande Stefan Larsson (M), som ändå kallar underskottet ”beklagligt”.
Förklaringen till underskottet är enligt förvaltningen dels att volymökningar inte kompenserats i den budget som kommunfullmäktige fastställt. I slutet av augusti hade Hässleholms kommun 82 elever fler än budgeterat, varav cirka 20 var sådana som valt att gå om nian.

En annan betydande anledning – som förklarar 39 av de nästan 62 miljonerna – är att det finns ett stort behov av extraordinära stödinsatser för enskilda barn och elever i grundskolan. Det kräver assistenter och specialpedagoger, som förstås kostar.
Varför detta behov ökar kan Stefan Larsson inte riktigt svara på.
– Dels är det nytillkomna barn som ligger efter i kunskapsnivå, nyanlända i huvudsak, säger han.
Antalet elever med en diagnos har också ökat. Uppskattningsvis cirka sju procent av alla elever uppskattas ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, enligt riksförbundet Attention. Många av dem behöver extra stöd i skolan.

Minskade asylbidrag är ytterligare en orsak till den spräckta budgeten. Likaså större organisationer än vad budgeten medger.

– Nu har nämnden för avsikt att markera. Verksamheten måste vidta de åtgärder man kan, menar Stefan Larsson (M).
Just nu förs fackliga förhandlingar om köpstopp, anställningsstopp, att arbete på övertid inte får utföras och att kompetensutvecklingsinsatser ställs in. Dock med en liten brasklapp: åtgärderna får bara sättas in om skolan inte riskerar att bryta mot lagen eller om säkerhet och hälsa för elever och personal inte äventyras.

Planen är att ett beslut om åtgärderna ska fattas av arbetsutskotet den 12 oktober.
Effekten är dock tveksam, enligt Stefan Larsson:
– Jag utgår ifrån att rektorerna redan varit restriktiva med inköp och närmast använt sig av anställningsstopp men detta är en markering från nämndens sida.

Dagens fråga

Har du badat vid Bjärlången?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×