Partistämman fortsätter till söndag. På lördag ska förslaget om att öppna för gårdsförsäljning av alkohol behandlas.Där går meningarna starkt isär mellan ombuden. Foto: Johan Nilsson / TT

Majoriteten vill ha kvar turordning

Malmö Centerpartiet beslutade på fredagen om sin skattepolitik på stämman i Malmö. Sänkta skatter på jobb och företagande är prio ett.

Men ett av de mest debatterade ämnena på stämman blev om partiet borde driva frågan om höjd skatt på socker.
Henrik Juhlin och Anders Edwall gick hårt in för att införa sockerskatt.
– Vi dricker cirka 700 miljoner liter läsk och andra söta drycker varje år, påpekade Henrik Juhlin.
– Ni pratar om att individen själv ska få välja, att vi därför inte ska införa sockerskatten. Varför har vi då alkoholskatten om man ska få välja själv? frågade Anders Edwall.

Men Hanna Wagenius och Anders W Jonsson anlade moteld:
– Sockerkonsumtionen har varit oförändrad de senaste 50 åren. De livsmedel som är hälsofarliga är salt, fett och socker, underströk Anders W Jonsson.
– En sockerskatt skulle inte förbättra folkhälsan, den skulle bara verka förmyndande. Gör inte mitt lördagsgodis dyrare, snälla, vädjade Hanna Wagenius.
Partistyrelsens linje fick majoritetens stöd och förslaget om sockerskatt förpassades till papperskorgen.

CUF, partiets ungdomsförbund ville se en platt skatt för alla.
– Platt skatt är rättvis, eftersom alla betalar samma skatt i proportion till sin inkomst, menade förespråkarna.
Emil Källström i partistyrelsen och ekonomisk politisk talesperson varnade för platt skatt.
– Det är inte lösningen. Sverige har orimligt höga marginalskatter. Vi behöver en skatteväxling till konsumtionsskatter och miljöbeskattning.
Det blev också debatt om Centerkvinnornas förslag om att partiet ska verka för att företag som får lån som finansieras via skattemedel skall ha jämställda bolagsstyrelser.
– Det finns massor av företag som består av till exempel två killar eller två tjejer som äger ett företag ihop och som utgör styrelsen, De kommer inte komma åt pengar och lån som är finansierade med skattemedel om en sådan här linje skulle drivas igenom, sa Gunnar Selberg från Norrbotten.

Men Malin Forsbrand från Kronoberg hävdade att dörren för statliga innovationsstöd nu står öppen för män som företagare, men är som ett nålsöga för kvinnor som företagare.
– Det handlar om att ta tillvara allas hjärnor, allas innovationer, oavsett kön, underströk hon.

Det blev även en intensiv debatt om turordningsreglerna på arbetsmarknaden – LAS.
Centerstudenterna och ungdomsförbundet vill slopa LAS. Det är kompetens och inte hur länge man har jobbat på en plats, som ska avgöra vem som får gå när ett företag organiserar om, eller drar ner. Det är arbetsmarknadens parter som ska komma överens om turordningen, menar de.
Men majoriteten sa nej till det.
Centern ska istället arbeta för att minska skatten på arbete och höja den på konsumtion i olika led istället. Det blir också ett verktyg för omställning till en bättre miljö.

Birte Sandberg, gruppledare för Centern i Region Skåne, hoppades att stämman skulle rösta för en ändring av arbetsmarknadslagen så att det blir lättare för företag att göra sig av med anställda.
– Du ska vara säker där du går, inte där du står. Systemet ska se till att det blir enklare att gå från ett jobb till ett annat. Det skapar mer dynamik och fler jobb på sikt. Med dagens system förlorar man sina rättigheter när man byter jobb. Hur många 50-åringar vågar gå till ett annat jobb under sådana omständigheter? frågar Birte Sandberg.
Det är de människor som jobbar hårdast i ett företag som ska premieras, anser hon.
– Det tjänar alla på i slutändan.
Malmöcenterns Niels Paarup Petersen håller med.
– I Danmark har de ett betydligt flexiblare system på arbetsmarknaden. Där är det mycket lättare att få ett nytt jobb när man tvingas, eller själv väljer att sluta på det gamla jobbet.
En stor majoritet av Skåneombuden valde att rösta på partistyrelsens förslag om att gå varsamt fram i förändringen av arbetsmarknadsreglerna.

Stämman beslutade att fler uppgifter som i dag hanteras på nationell nivå ska föras över till de folkvalda på regional nivå.

×