Madeleine Tügel, spelberoendeföreningen.

Spelberoende ett folkhälsoproblem

OSBY/ÖSTRA GÖINGE Drömmen om storvinsterna och jakten på adrenalinkickar kan leda till en havererad ekonomi och ett liv fyllt av lögner.
Spelberoende har blivit ett folkhälsoproblem.
Madeleine Tügel på Spelberoendes förening uppmanar kommuner att skaffa sig verktygen som behövs för att kunna hjälpa spelmissbrukare.

Från och med den 1 januari ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.
Det innebär att personer med spelproblem ska kunna få samma hjälp som personer med alkohol- och drog problem.

– Kommunerna måste rusta nu och skaffa sig kunskapen och informationen som krävs. Lära sig ställa rätt frågor och ta reda på vilken hjälp som finns, säger Madeleine Tügel.
Enligt Folkhälsomyndigheten har ungefär två procent av den vuxna befolkningen i Sverige ett spelproblem.
– Och gränsen för att det ska klassas som ett folkhälsoproblem går vid en procent, påpekar Tügel.

Är det vissa grupper i samhället som är hårdare drabbade?
– Spelberoendet bryr sig inte om vad du har för jobb eller om du bor i ett fint hus. Det kan drabba alla. Sen får det ofta snabbare konsekvenser för ekonomiskt utsatta personer, så på så sätt slår det hårdare mot vissa.
När en person fastnar i spelberoende drabbar det inte bara personen själv utan även de anhöriga. Enligt Folkhälsomyndigheten lever runt 170 000 personer, varav hälften barn, tillsammans med spelmissbrukare.
Tügel konstaterar att de ekonomiska problemen som ett spelmissbruk kan leda till slår hårt mot anhöriga. Pengar som borde gå till mat och boende spelas bort och barnens vardag präglas av osäkerhet, skam och lögner.
– Man vill täcka upp för en anhörig som har spelproblem, därför ljuger man, säger Tügel.

Hon berättar att anhöriga ofta hoppas kunna lösa problemen som spelmissbruket för med sig.
– Ja, som anhörig tar man konsekvenserna, lånar ut pengar och täcker upp kostnaderna för att ”hjälpa”. Men då slipper spelaren ta konsekvenserna och ser ingen anledning att sluta.
På onsdagen var hon på Alltmöjligtverkstaden i Broby och föreläste om spelberoende. Hon bjöd dels på information och fakta om spelberoende, dels på personliga berättelser om att växa upp i ett hem där spelmissbruket var ständigt närvarande.

Tügel påpekar att Spelberoendes förening inte är ute efter att spel ska förbjudas.
– Nej, det flesta klarar av att hantera sitt spelande.
Hon har dock en del synpunkter på hur vi ständigt bombarderas med reklam för främst onlinespel.
– Marknadsföringen behöver ses över. Jag satt en och en halv timme i bilen på vägen hit och lyssnade på radio. Jag räknade till 32 reklaminslag från olika bolag som gjorde reklam för spel. Och ytterligare sju som handlade om hur jag snabbt och enkelt kunde låna pengar.

×