Privat hemtjänst införs snart

HÄSSLEHOLM Lagen om valfrihet inom hemtjänsten avvecklades så sent som i juni. Nu ska den införas igen – och denna gång ska kommunens hemtjänsttagare även kunna välja vem som hjälper dem med omvårdnadsinsatserna.

Egentligen skulle den nya, mer omfattande valfriheten ha införts redan innan den befintliga avvecklades. Fullmäktige beslutade nämligen redan i november att lagen om valfrihet (Lov) skulle införas senast den 1 maj i år.
Politikerna i omsorgsnämnden trotsade dock beslutet och sade nej.
Följden blev att revisorerna fick påpeka för omsorgsnämndens ordförande att det var nämndens ansvar att verkställa fullmäktiges beslut. Nu kommer därför frågan upp igen i nästa vecka – och denna gång har politikerna inget annat val än att säga ja.

Konsekvenserna bedöms av omsorgschefen Annika Andersson som positiva för kommunens hemtjänsttagare. Är en brukare missnöjd med en utförare så kan den välja en annan. Och eftersom utförarna bara konkurrerar om kvalitet, så kan kvaliteten på verksamheten generellt förväntas bli högre.
För kommunens del blir dock administrationen 1,5 miljon kronor dyrare om året. Inga beräkningar har gjorts på vilken effekt LOV kan få på hemtjänst- och hemsjukvårdskostnaderna totalt sett.

Klart är att hemsjukvård ska ingå. Däremot återstår att besluta om huruvida de privata alternativen även ska få ansvara för insatser nattetid och besvara trygghetslarm. Detta är nämligen personalkrävande och kan försvåra för en leverantör med mindre volym. Det kan dessutom bli kostnadsdrivande för kommunen, påpekar Annika Andersson.

×