Anna Q Nilsson som hon såg ut 1941 i filmklassikern De dog med stövlarna på, där hon bland annat spelade mot Errol Flynn. Arkiv
Anna Q och Edgar Bergen i USA-inspelade Hylands hörna. Arkivbild
Generallöjtnant Gustaf Welin avgår vid månadsskiftet som militärbefälhavare. Arkiv: Olle Andersson
Birgitta Johansson, Hässleholms ungdomspolis trivs bäst bland unga människor.( Bilden är arrangerad, ungdomarna har inget otalt med polisen) Arkiv: Jörgen Alström
Hmmm...upp med glasögonen i pannan, fem sekunders funderare och sedan kommer det, som ett domslut: ursprungsland, datering och pris. Arkiv: Jörgen Alström
Under nattens mörka timmar när tågtrafiken upphört görs de stora lyften. Arkiv: Åke Ljungberg
Om hela Skånes postsortering centraliseras till Malmö drabbas Postens kunder av sämre service, menar sorterarna i Hässleholm. Därför hoppas de nu på stöd från lokala företagsorganisationer och lokala politiker. Arkiv: Åke Ljungberg
Affärer, affärer...centralisering och serviceförsämringar bäddar för att privata postföretag på sikt tar över marknaden, befarar Gunnar Forsbrand. Arkiv: Åke Ljungberg

Skåning la Hollywood för sina fötter

Posten tror sig kunna spara 30-40 miljoner årligen på att centralisera hela Skånes postsortering till Malmö. Men personalen på postterminalen i Hässleholm och fackrepresentanter är skeptiska och befarar försämrad postservice, särskilt i ytterområdena Markaryd och Östra Göinge.
Vidare måste alla brevlådor tömmas senast klockan 16 utom de på postkontoren som töms vid stängningsdags. Och utdelningen försenas, samtidigt som den snabbare maskinsorteringen kan medföra flera fel.
” Dumt och ogenomtänkt” är personalens betyg, medan ledningen i Malmö framhåller behov av rationalisering för att kunna hålla portot nere.

P2 är en framtida vinnare, spår avgående militärbefälhavaren, generallöjtnant Gustaf Welin, i en intervju inför flyttningen efter fyra år på posten.
På P2 råder en viss optimism inför framtiden. Överföringen av A3 väntas ge stora övningsfördelar och dessutom väntar ny utrustning runt hörnet. Det gäller nya stridsvagnar som börjar levereras 1997.
Försvaret prioriterar nu officerare med en ålder under 40 år, men enligt försvarsbeslutet ska 1500 officerare försvinna.
På P2 ser det mesta ljust ut, även om trängbataljonen skärs ned och en del flyttas till T2 i Skövde. ” Vi är lyckligt lottade här och kan se fram mot ett utvecklande 90-tal med ny materiel som ökar vår kvalitet”, säger överste Jan Bergström.

För dagens rallare gäller inget liv i sus och dus som det kanske gjorde förr i tiden.
Tidningen har följt ett spårrevisionslag som nattetid jobbar i ljuset från strålkastare med att byta ut bärlagret mot makadam på sträckan Kristianstad-Gualöv. Den moderne rallaren har högeffektiva hjälpmedel i arbetet och bor i ombonade husvagnar med alla bekvämligheter. Hela tiden måste de ta hänsyn till att tågtrafiken kan flyta så smärtfritt som möjligt till och ifrån Blekinge. Men nattetid ligger den nere helt, vilket betyder att rallarna går i tjänst.

Polis bland ungdomar är inte fel! Om Birgitta Johansson som är Hässleholms ungdomspolis finga råda, skulle långt fler poliser ägna vida mer tid åt att ”bara” synas ute på stan. Ja, fler fotpatruller och fler kvarterspoliser, som känner alla och som alla känner.
Brottsligheten ökar i samhället och ungdomar svarar för en oproportionerligt stor del av brotten. 1952 gjordes det 200000 anmälningar om brott mot strafflagen och nu är mängden brott uppe i 1,3 miljoner per år.
Enligt statistiken utför 15 till 20-åringar hela 20 procent av alla brott, trots att de bara utgör sju procent av befolkningen. Nästan bara killar ”figurerar”, och det tror Birgitta delvis beror på tv:s och videofilmers påverkan. Men ofta är det alkohol och narkotika med i bilden. Inget nytt scenario således …
”Vilka trevliga saker!” var Knut Knutssons stående utrop, när han nyligen besökte Hässleholm med omnejd!
Känd från Antikrundan och Sköna söndag blev han orsak till att samlingssalen på Stadsbiblioteket fylldes av nyfikna människor med diverse dyrgripar i händerna.
Som brukligt i sådana sammanhang blev det en del värderingar som väckte ägarnas häpnad. En kvinna med ett dryckeskrus i trä med benknoppar från 1600-talet fick veta att hennes arvegods uppskattades ha ett värde på 35000 kronor. Hennes lampetter i mässing från 1700-talet kunde Knutsson tänka sig ge uppåt 20000 kronor för på auktion. Men nyligen gick ett dylikt par på en auktion i Småland för 2000 kronor, eftersom besökarna helt enkelt saknade kunskap, menade Knutsson.

Minns någon namnet Anna Q Nilsson, flickan från Ystad som lade Hollywood för sina fötter?
Född 1888 blev hon en av filmmetropolens första och största stjärnor, nära nog i klass med Greta Garbo. Sammanlagt gjorde hon över 250 filmer under sin karriär och fick spela mot de allra främsta: Errol Flynn, Buster Keaton, William Holden med flera.
Hon blev också vald till USA:s vackraste kvinna och idealflicka samt lanserade långbyxor som mode för kvinnor världen över. Som ett kuriosium tog hon flygcertifikat redan 1912.
Till sist kan nämnas att Anna Q hade släktingar och vänner i Hässleholm och Vinslöv, som hon höll kontakt med och besökte. I USA-inspelade Hylands hörna sammanträffade hon med Edgar Bergen, även han med släktanknytning till våra trakter!

×