Svårigheter att rekrytera personal till omsorgen

Det finns ett stort behov av att locka folk till omsorgen eftersom de kommande pensionsavgångarna kommer att leda till stora personalförsörjningsproblem.
Det blir allt svårare att locka folk till att utbilda sig och arbeta inom omsorgen och vi kan redan nu se, eftersom vi själva arbetar inom denna sektor, ett problem att rekrytera vikarier med eller utan utbildning. Detta är en trend i Sverige och så även i Hässleholms kommun.
Det är ett kvinnodominerat yrke som alltid har prioriterats lågt.
Det måste ske en attitydförändring när det gäller jämställdhetsarbetet för att förändra denna trend och höja värdet på kvinnors arbete inom omsorgen. Det gäller också att uppskatta och behålla personal som arbetat länge inom omsorgen i Hässleholms kommun.
Vi kan börja med lönerna:
Ingångslönen är 23 000. Med eller utan utbildning har vi uppmärksammat. Outbildad personal kan ligga högre än utbildad även om en utbildad arbetat längre. Vi som arbetar inom LSS är utbildade undersköterskor med titeln Habiliteringsassistenter. Vi jämställs enligt ett avtal mellan SKL och Kommunal. Vid förra årets lönesättning gjordes en högre lönesatsning på undersköterskor med upp till 1 200 kronor i månaden men här blev vi inte jämställda, vi fick ingen del i denna satsning?! Undersköterskepotten för 2017 genererade 710 kr. Fick vi del av denna i år? Nej, det fick vi inte, inte i år heller.
Det läggs fler och fler uppgifter på vårdpersonal men aldrig det visar sig i lönekuvertet. Det ska göras en handlingsplan om hur vi personal kan höja vår lön om vi anser att vi fått ett för lågt lönepåslag. Det har vi aldrig fått. Allting verkar godtyckligt och beroende på vilken chef du har.
För att kunna få upp sin lön har vi blivit uppmanade att byta arbetsgivare och ibland även kommun för att kunna förhandla upp vår lön. Så mycket uppskattas en trotjänare inom omsorgen i Hässleholms kommun. Vill man inte ha kontinuitet av personal till vårdtagarna?
Arbetstider:
Du arbetar oftast varannan helg.
Du har delade turer vilket innebär att du börjar 7.00 till 13.00 därefter ”finns det inget behov av dig” förrän ca 16.00 då du börjar igen och jobbar till 21.00.
Det finns sällan en heltidsanställning även om det är något man arbetar för i kommunen. Detta påverkar i hög grad din levnadsstandard och pension eftersom lönerna är så låga. Det begränsar även kvinnors frihet och självständighet- Kvinnor tar fortfarande i högre utsträckning ut föräldrapenning och vård av barn eftersom männen fortfarande tjänar mer.
Arbetsmiljön:
Kommunen bör se till att kvinnors arbetsmiljö prioriteras så att kvinnor orkar jobba heltid och dessutom ett helt arbetsliv – Med ständiga besparingar inom omsorgen har detta resulterat i mer stressrelaterade sjukdomar och sjukskrivningar som bara ökar.
Inom handikappomsorgen har du inga arbetskläder även om det blev lag på detta 1 januari 2016.
Sällsynta utvecklingsmöjligheter. Obefintlig kompetensutveckling eller möjlighet till annan karriärväg.
Om en kvinna är ensamstående eller har en man med oregelbundna tider så finns det ingen kommunal barnomsorg på obekväma arbetstider.
Omsorgspersonalen är den största arbetstagaren i Hässleholms kommun men prioriteras väldigt lågt.
Med den arbetslivserfarenhet vi har inom omsorgen i Hässleholms kommun så tror vi inte att kommande generation acceptera dessa arbetsvillkor och vi uppmuntrar inte heller våra barn eller andra ungdomar i vår omgivning att arbeta inom denna sektor.
Detta är vår reflektion av svårigheten att rekrytera folk till omsorgen.

×