Hemtjänsttagarna har varit nöjda med e-tillsynen nattetid och nu ska fler kameror köpas in.Foto: TT BILD

Trygghetskameror hos gamla lyckat

HÄSSLEHOLM Försöket med trygghetskameror har fallit så väl ut att det nu kan spridas till fler gamla – och även till fler verksamheter än hemtjänst.

De första kamerorna sattes upp i november i fjol. Nu visar en uppföljning att de omkring 15 personer som testat att bli övervakade via trygghetskameror både är nöjda och känner sig trygga.

Ingela Nilsson, som är enhetschef för ordinärt boende på kommunens omsorgsförvaltning, vill därför att fler får möjlighet att utnyttja den så kallade e-tillsynen.
– Nu ska vi göra en upphandling för att få fler kameror. Mitt mål för 2018 är att vi då ska ha 30 kameror i bruk, berättar hon och konstaterar att det är en utveckling som gått fort jämfört med i många andra kommuner.
– Kanske hässleholmarna är mer öppna för nya saker än andra.

Enhetschefen ser flera fördelar med systemet, som i dagsläget används enbart nattetid. Istället för att en person från hemtjänsten åker ut och besöker den gamla kopplar personalen upp sig mot kameran och ser då om den behövande sover eller kanske fallit.
– Fördelen för brukaren är ju att man inte blir väckt utan får en ostörd sömn.
– Vi ser också att det kommer att bli fler och fler att vårda framöver och mindre personal att tillgå. Det finns alltså mer nytta med detta. Kameror gör att personalen kan ägna sig åt omvårdnad istället för att sätta sig i en bil och köra ut för att kolla så att någon sover.

I dagsläget bygger bruket av trygghetskameror på frivillighet.
– Det finns inga tankar på att ändra på det, säger Ingela Nilsson.
Är man intresserad meddelar man områdets enhetschef. Blir man en av dem som får testa trygghetskameran kommer en larminstallatör ut och monterar den.

Trygghetskamerorna har hittills enbart funnits i den behövandes eget hem.

Kan det bli aktuellt även på kommunens särskilda boenden?
– Absolut. Trygghetskameror fungerar lika bra där. Man kan tänka sig någon som är dement och blir orolig av besöken. Där skulle man med kameror kunna göra tätare tillsyner på ett helt annat sätt än om man bara går de vanliga rundorna, säger Ingela Nilsson som också tror att många inom LSS skulle kunna ha glädje av e-tillsyn istället för personliga besök.

En annan förändring kan bli att kamerorna används även dagtid.
Ett önskemål är att brukarna ska kunna kommunicera med den som ser till dem. Det skulle kunna bli möjligt med hjälp av en enkel surfplatta, konstaterar Ingela Nilsson som menar att man hela tiden måste tänka på vad framtiden bär med sig för tekniska möjligheter.
– Vi har många gånger en förutfattad mening och tror att äldre är motståndare till ny teknik. Det finns såklart också men generellt upplever jag att många är väldigt öppna.

×