Arbetsmiljöverk krävde stopp

Inrikes Ett liknande fall år 2014 ledde i Karlstads kommun till att Arbetsmiljöverket hotade kommunen med 250 000 kronor i vite, om inte kamerorna täcktes över när det skedde omvårdnadsarbete i en 95-årings lägenhet.

Fallet som vållade stor massmedial uppmärksamhet gällde en 95-årig man i Karlstads kommun, där barnen länge hade misstänkt att han utsattes för vanvård.
Fackförbundet Kommunal drev frågan vidare till Arbetsmiljöverket som slog fast att de anställda hade rätt. Kommunen skulle täcka över kamerorna när det arbetades i mannens hem, annars hotade böter på 250 000 kronor.
Kommunen hävdade dock att den omöjligt kunde följa detta eftersom det skulle strida mot socialtjänstlagen. Mannens särskilda boende var hans bostad som han hade kontrakt på och att täcka för kamerorna skulle kunna ses som egenmäktigt förfarande.

×