Järnvägsgatan är stängd för biltrafik och gpngtrafikanterna slussas mellan staket där byggarbetena pågår för fullt. I december ska det nya centrum vara klar för invigning. Foto: Stefan Olofson
Norregatan är avstängd för trafik sedan ett tag. Det pågår fibernedläggning. Den öppnas senare i höst.
Viaduktsvägen vid Nettorondellen är helt avstängd och ska öppnas på torsdag, eller fredag Foto: Stefan Olofson
Hässleholms nya centrum börjar ta form och ska bli en stolthet för invånare och besökare. Butiksägarna ser fram mot invigning till skyltsöndagen. Men än finns ingen dag spikad.

Fula hål ska främja flyt

hässleholm Håll ut! Det tar slut. Just nu är det rena snurren i trafiken i Hässleholm på grund av flera gatuarbeten. Trafiken leds om, det bildas köer och bilister hillar in sig på gator som de kör vilse på.

På engelska kallas det för ”traffic jam”.
‑ Jag kallar det för trafikröra, säger Arne Jönsson, som ska ta sig förbi Nettorondellen vidare upp mot Viaduktgatan.
Han fick leda cykeln över en smal passage mot Götagatan.
‑ Det här har hållit på ett bra tag nu. Jag brukar ta bilen via Väpnaregatan över rondellen och ner mot Järnvägsgatan för att hämta min fru. Nu cyklar vi istället, fortsätter Arne Nilsson och reflekterar över att det har ju också sina fördelar.

Det stora projektet är centrumobyggnaden och avstängningen av Järnvägsgatan.
‑ Ombyggnaden görs för att göra centrum trevligare och framkomligare för cyklister och gångtrafikanter, berättar Per Nilsson, biträdande chef på tekniska förvaltningen.
Entreprenadarbetet inleddes i februari och i december blir det nyinvigning av centrum. Ombyggnaden görs i tre etapper:
q Södra delen av Järnvägsgatan, mellan första Avenyn och Andra Avenyn.
q Ombyggnad av första avenyn samt norra delen av Frykholmsgatan, som i princip är klar.
q Ombyggnad av norra delen av Järnvägsgatan, mellan Tingshusgatan och första Avenyn. Det beräknas vara klart i november.
‑ Ombyggnaden av Viaduktgatan, Nettorondellen, ska vara klar i morgon torsdag, om vädret tillåter, säger Per Nilsson.

Det är väl den proppen som ställer till mest förtret för bilisterna just nu.
Ombyggnaden av Vankivavägen från två filer till en vid vägkorsningarna har skapat längre bilköer, klagar många på.
‑ Fast vi har inte märkt någon försämrad trafikföring. Avsmalningen gjordes för att öka trafiksäkerheten vid övergångsställena där det uppstod farliga situationer för gångtrafikanter när bilar passerade i den andra filen då de var på väg över. Den nya cirkulationsplatsen vid City Gross gjordes för att få bättre trafikföring, förklarar Per Nilsson.

Nedgrävningen av fiber pågår vid Norregatan, Bergsgatan, Drottningatan och intilliggande gator i området.
Många undrar varför inte gatorna har belagts med asfalt, trots att arbetet med fiber är slutfört.
‑ Vi kan inte återställa gatorna förrän ledningarna har blåsts med fiber. Det tar lite tid, säger Per Nilsson.
Anläggningsarbeten i offentlig miljö skapar problem för framkomligheten.
Men hässleholmarna verkar ta det med ro, enligt Per Nilsson.
‑ Vi har informerat rejält om de olika projekten och allt finns utförligt beskrivet på kommunens hemsida. En del synpunkter har kommit in, men jag tror vi har lyckats bra med informationen. Tanken är att orsaka så lite olägenheter som möjligt.

Är det fler gatuarbeten på gång?
‑ Nej, nu är det inget planerat i närtid, säger Per Nilsson.

Dagens fråga

Har du badat vid Bjärlången?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×