Foto: TT/Arkiv

Gymnasielärare varnas efter sex med elev

Malmö En gymnasielärare varnas sedan han haft sex med en elev som han undervisade och dessutom skulle betygsätta.

Det var våren 2016 som läraren träffade en av sina elever på en klubblokal i Malmö.
Det hela slutade med att eleven följde med läraren hem och de båda hade sex.

Läraren insåg dock själv att han agerat på ett olämpligt sätt.
På måndagen kontaktade han studierektorn på den aktuella gymnasieskolan och berättade vad som hänt.
Enligt läraren ville han förklara att det sexuella umgänget skett frivilligt, något som även eleven senare bekräftade.

Trots att läraren tilldelats en skriftlig varning av gymnasieskolan beslöt även Skolinspektionen att utreda händelsen.
Enligt Skolinspektionen strider lärarens agerande på ett uppenbart sätt mot skolans värdegrund och är ”oacceptabelt”.
Detta eftersom eleven varit i beroendeställning till läraren som både undervisat och bara några månader senare skulle betygssätta eleven.

Skolinspektionen menar också att läraren visat bristande omdöme och genom sitt handlande visat sig mindre lämplig att bedriva undervisning.
Lärarnas ansvarsnämnd går på samma linje.
Ansvarsnämnden tilldelar läraren en varning och anser att agerandet är av allvarlig art även om det handlat om en engångsföreteelse.

×