Att anhöriga sätter upp kameror för att vara säkra på att deras närstående inte utsätts för vanvård blir allt vanligare.Foto: TT BILD

Kamera övervakar dement

Hässleholm En anhörig har satt upp en övervakningskamera i sin anhöriges rum.
Nu känner sig personalen på äldreboendet misstänkliggjord. Kameran är ett arbetsmiljöproblem, menar man – men frågan är inte alldeles enkel, tycker verksamhetschefen Maria Elfblad.

En vårdanställd berättar att många reagerat på kameran och att frågan nu lyfts till ledningen.
– Många tycker att det är fruktansvärt jobbigt. De känner sig övervakade helt enkelt, säger personen som vill vara anonym.

Maria Elfblad, som är verksamhetschef för kommunens särskilda boenden, är väl bekant med ärendet.
– I det här fallet har den anhörige haft kameran uppe även hemma och tack vare det kunnat lämna hemmet och ändå känna att man haft kontroll. Därför är jag inte orolig i det här specifika fallet. Jag upplever inte att den anhörige vill något annat än väl. Sedan kan jag ändå ha förståelse för att en del känner ett visst obehag.

Frågan om huruvida kameraövervakningen på den enskildes rum på det särskilda boendet är tillåten eller ej är snårig.
– Det är inte så enkelt som man kan tro. Socialtjänstlagen talar om den enskildes rätt att själv bestämma över sitt liv. Den lagen och Arbetsmiljöverkets regler väger lika tungt. Därför har jag bett en verksamhetsutvecklare titta närmare på detta och ta kontakt med SKL (Sveriges kommuner och landsting) och jurister. Kan vi inte lösa det så får man gå till högre instans. Här rör det sig dessutom om en person med demenssjukdom, där det är svårt att avgöra hur den enskilde själv vill ha det, förklarar Maria Elfblad.

Personligen hoppas hon på personalens förståelse.
– Vi har en anhörig som vill ha en god insyn i vård och omsorg. Egentligen ska vi jobba som om det satt kameror på väggarna överallt. Sedan måste vi naturligtvis även värna om personalen så att de anställda inte känner sig obekväma, påpekar hon.

Maria Elfblad tror dock att det kommer att bli allt vanligare att anhöriga vill sätta upp övervakningskameror hos sina närstående. Hon tar sig själv som ett exempel.
– Om min mamma flyttar in på ett äldreboende skulle jag gärna vilja ha något som gör att jag kan se henne där. I synnerhet om man som anhörig bor längre ifrån kan jag se fördelarna.
– Vi måste nog vänja oss vid tanken på att vi blir filmade. Andra vill ha insyn i våra verksamheter och det har de också rätt till. För mig är det viktigt att vi har öppenhet och transparens.

Så säger lagen: 
Flera lagar är tillämpliga i frågan – däribland personuppgiftslagen, arbetsrättsliga regler och socialtjänstlagen.

Datainspektionen säger så här:

Får en anhörig sätta upp en kamera hos mig för att se att hemtjänstpersonalen sköter sig?

– Ja, om kameraövervakningen bedrivs av dig själv eller av någon annan, till exempel en anhörig, på uppdrag av dig, men du själv har förmåga att förstå innebörden av kameraövervakningen.
– Vidare ska du kunna ha tillgång till det inspelade materialet eller kunna påverka hur och när kameraövervakningen ska bedrivas.
– Kameraövervakningen ska vara begränsad till ditt hem och inte riktas mot plats dit allmänheten har tillträde.
– Slutsligen ska avsikten inte vara att sprida materialet från kameraövervakningen vidare, exempelvis via internet.
– Om du saknar beslutsförmåga, till exempel på grund av psykisk sjukdom eller demens, kan en anhörigs kameraövervakning inte anses ske på uppdrag av dig.
– Andra regler kan dock vara tillämpliga om övervakningen är särskilt integritetskänslig, till exempel vid övervakning av sovrum, toalettbesök, duschning och annan intimhygien eller liknande.

Läs mer:

×