Hemtjänst åkte till fel person

HÄSTVEDA

En person som tryckte på larmet fick vänta förgäves eftersom hemtjänstpersonalen åkte hem till fel brukare.
Orsaken var att personalen missat att anteckna larmnumret.
Personen som behövde hjälp fick så småningom hjälp med att komma till sjukhuset, där vederbörande lades in.
Nu har kommunen upprättat en lex Sarah-rapport.
Enhetschefen bedömer att något liknande inte kan hända igen. All personal ska ha fått ett mejl om vilka rutiner som gäller och enskilda samtal med berörd personal samt gruppsamtal kommer att ske.

×