Organisationskommittén inför Femdagars orienteringen i Skåne. Från vänster: Karl-Gunnar Sjöholm, Hässleholm, ordförande, Bengt Boge, Klippan, Marianne Karlsson, Klippan, Sven-Åke Granquist, Hästveda, Lars Lagerwall, Hässleholm, Bengt Sterner, Sibbhult och Agne Eskilsson, Arkelstorp. Arkiv: Åke Ljungberg
För flera tusen år sedan grävde stenåldersmänniskorna en brunn på denna plats som arkeologen Lasse Wallin står idag. Arkiv: Olle Andersson
Kadetterna Magnus Engström, Pehr Andersson och Thomas Landin visar upp sig i uniformerna från jubileumsfirande P2:s anregementen K5, K6 och K7. Arkiv: Åke Ljungberg
Johan var en av de pojkar som passade på att testa P2:s utrustning på torget. Plutonchef Johan Kroon instruerade.Arkiv: Åke Ljungberg
Den nya perrongtunneln är inget Ann Didriksson med dottern Mari i barnvagnen kan använda då Hantverksgatan stängs. Arkiv
I takt med att irritationen stiger bland flanörerna i Osby centrum växer perrongtunnelns förlängning fram – utan ramper. Arkiv
Förre riksdagsmannen och tidningsledare Nils Elowsson, 102 år, invigde en minnessten över första Folkets hus i Kristianstad. Arkiv: Anders Lord
Om alla planer går i lås lär Stig Larsson, generaldirektör för SJ, och Hässleholms kommunledning få mycket med varandra att göra framledes. Arkiv: Helene Nordgren

Arkeologiska fynd och femdagarsorientering

Nyligen läste vi att Femdagarsorienteringen i Skåne med Hässleholm som centralort 24 till 28 juli 1995 redan är under planering. Och något nytt avskräckande södertäljefall ska det inte bli, lovar ordföranden i organisationskommittén, K-G Sjöholm.
Dunderförlusten där på fyra-fem miljoner kronor ska inte upprepas här! ”Vi har ett annat upplägg och jag vågar påstå att det finns större orienteringskompetens i vår kommitté än vad det gjorde i Södertälje”, säger Sjöholm stolt.
Bara fyra personer ska anställas, resten jobbar ideellt, plus en marknadsförare på provision. Hittills är 27 skånska orienteringsklubbar engagerade. Runt 3000 funktionärer behövs som arbetar helt oavlönat under drygt 300000 timmar, vilket skulle kunna ge en rejäl vinst.

Då P2 vid månadsskiftet fyllde 50 år, firades detta bland annat med en spektakulär utställning och uppvisning på Stortorget i Hässleholm. Både små och stora pojkar ville testa den spännande utrustningen.
Kvinnors intresse var det sämre ställt med och arrangörerna fick till och med höra att pengarna i stället borde satsas på daghem.
P2 kom till mitt under brinnande världskrig 1942. De tyska stridsvagnsförbandens framgångar gjorde att Sverige behövde rusta upp med pansarregementen. P2 startades i Helsingborg men flyttades efter fem år till Hässleholm. Fördelarna var ett bättre läge i förhållande till det sårbara Öresund samt att det här fanns bättre övningsterräng än i grannskapet av ”sundets pärla”, framhåller stabschefen Bengt Ekström.
Arméchefen Åke Sagrén fanns på plats och hyllade jubilaren samt meddelade att inga fler nedläggningshot finns.

SJ och Hässleholms kommun har nu kommit överens i stora drag om projektet Resecentrum. Även Länstrafikens företrädare är positiva, vilket innebär att det kan bli byggstart redan 1994.
SJ:s generaldirektör Stig Larsson har besökt Hässleholm för att informera sig även om arrangemangen kring O-ringen 1995. SJ är nämligen en av de största sponsorerna och Stig Larsson brukar själv delta i tävlingen.
Vad gäller Resecentrum satsar kommunen cirka 20 miljoner och SJ en mindre del. Hela projektet bedöms kosta cirka 60 miljoner och Länstrafiken är med som finansiär. En modell över stadens blivande Resecentrum finns redan att beskåda för allmänheten.

Vid utgrävningar väster om Finja i samband med den nya sträckningen av väg 21 har arkeologer påträffat vad man tror kan vara en igenfylld brunn från stenåldern.
LasseWallin och Maria Svensson från Riksantikvarieämbetet har hittat några äldre stenåldersboplatser med åldern 7000–8000 år, där befolkningen var jägare och samlare. Brunnen kan ha varit cirka en meter i diameter och halvannan meter djup samt klädd på sidorna med ett flätverk av hassel. Senare har brunnen fyllts med sten.
Brunnar från stenåldern är sällsynta men vanligare under brons- och järnålder.

I Osby är irritationen stor över perrongtunneln under järnvägen. Önskemålen om en ”jenväg” kommer från många håll, särskilt från småbarnsföräldrar och pensionärer.
I månadsskiftet november-december stängs järnvägsövergången vid Hantverksgatan och då ska perrongtunneln var klar men bara för dem som klarar trappor. Den hårt trafikerade Södra porten är ett dåligt alternativ för barnvagnsägaren.
”Jenvägen”–en bro över järnvägen- skjuts tydligen på framtiden, vilket är beklagligt.

För 102 år sedan byggdes vårt första Folkets hus och vad vore lämpligare än att en minnessten invigdes i Kristianstad av 102-årige Nils Elowsson. Den före detta tidningsledaren och riksdagsmannen, som är en verklig veteran inom arbetarrörelsen, talade om att stenen är en påminnelse om hur oerhört värdefull tankefriheten varit och är. Jämte datumet 27 september 1890 är inskriften på stenen ”Vigt åt tankefriheten” och syftar på bilderna av landets första Folkets hus.

×