Hässleholm föreslås ingå i ett nytt polisområde med Kristianstad och Blekinge. Foto:TT

Nordost slås ihop med Blekinge

Skåne/Hässleholm Hela Blekinge och nordöstra Skåne föreslås bilda ett nytt polisområde inom region Syd.

Den geografiska indelningen av region Syd har utvärderats och nu finns ett förslag till delvis ny indelning, som tar större hänsyn till länsgränserna.
Under hösten har en arbetsgrupp gjort en utvärdering av regionens polisområdesindelning.
I förslaget, som presenterats för regionledningen rekommenderar man att regionen behåller fem polisområden och 20 lokalpolisområden, men gör några justeringar.

Förslaget innebär i stort att:
q Hela Blekinge och nordöstra Skåne bildar ett polisområde.
q Kalmar och Kronoberg bildar ett polisområde.
q Eslövs tillförs polisområde södra Skåne.
q Polisområde Malmö och polisområde nordvästra Skåne behålls oförändrade.
– Arbetsgruppen har gjort ett gediget och bra arbete. Nu ska vi läsa in rapporten och diskutera den i ledningsgruppen, säger regionpolischef Carina Persson, och fortsätter:
– Vi ska också träffa länsstyrelser och de kommuner som berörs av förändringsförslagen för att informera dem särskilt och ta del av deras tankar.
En eventuell förändring av polisområdena beslutas av rikspolischefen, efter en hemställan från regionen.

I utvärderingen betonas möjligheten att bedriva en effektiv utredningsverksamhet, arbetsmiljön för medarbetarna, naturliga rörelsemönster i regionen, rättskedjans geografiska organisation och övriga samhällsaktörers organisationer.
– Polisens geografiska organisation ska inte vara ett hinder för samarbete med viktiga samverkanspartners som Åklagarmyndigheten, till exempel. Vi vill också minska de riskfyllda transporterna med frihetsberövade på vägarna och för utredare på polisområdesnivå, säger uppdragsledaren Håkan Wall från Polisens nationella operativa avdelning.

Tidigare polisområde nordöstra Skåne blev en del av nya polisområde sydvästra Götaland med huvudort Kristianstad och består av lokalpolisområdena Karlshamn, Ljungby, Kristianstad, Hässleholm och Eslöv. Chef för sydvästra Götaland är Tomas Rosenberg.
I den nya föreslagna indelningen bildar Hässleholm och Kristianstad ett nytt lokalpolisområde med Karlshamn och Karlskrona.

Dagens fråga

Har du badat vid Bjärlången?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×