Enligt de nya tiderna för skolskjutsen, som träder i kraft idag, tisdag, får barnen kortare restid till skolan och mindre väntetid tills skolan börjar på morgonen. FOTO: PETER PAULSSON/ARKIV

Kommunen ändrar tider till det bättre

Osby Kommunen går till reträtt och i morgon börjar nya rutiner gälla för de barn som fått sina skolbuss- och väntetider försämrade sedan höstterminens början.

– Vi har tagit till oss av synpunkterna och gjort om rutten till Lönsboda, säger Mia Johansson, chef för Barn- och skolförvaltningen.

För två veckor sedan fick hon av Barn- och skolnämnden i uppdrag att se över organisationen och lägga fram en bättre lösning för transporten till Örkenedsskolan i synnerhet.
– Politikerna har ingen intention att gå över maxgränsen för hur länge barnen ska få vänta, vi låg i Lönsboda precis på gränsen, dock inte över, men politikerna i nämnden var inte helt nöjda med det.

Tina Johansson, skolskjutssamordnare, har tillsammans med bussentreprenören, sett över rutinerna och de föreslår att en ny minibuss sätts in.
Så i morgon den 10 oktober börjar en ny tidtabell att gälla.

Det innebär att barnen inte behöver vänta i skolan i 50 minuter innan skolan börjar. De barn det här gäller har från höstterminens början fått åka hemifrån klockan 07.00 för att anlända till skolan 07.40 och vänta i skolan till den börjar 08.30.
– Från och med tisdag kommer de flesta barnen anlända till skolan klockan 08.20 och de slipper väntetiden, säger Mia Johansson.

Anledningen till att vi använder minibussar är praktisk, det handlar om framkomlighet och möjlighet att kunna vända på små vägar, som inte är tillräckligt breda för en stor buss ska kunna vända.
– Så både busstiden och väntetiden blir nu kortare för barnen på morgonen, konstaterar både Mia Johansson och Tina Johansson.

Klagomål har även framförts på att väntetiden för hemfärden är för lång, men Mia Johansson hävdar att om skolan slutar kl 14.00 och bussen går 14.10 så behövs de tio minuterna som transportsträcka för barnen att ta sig till bussen.
Berörda skolbarn och föräldrar fick information om de här förändringarna i fredags och Barn- och skolnämnden får information under tisdagen den 10 oktober, alltså samma dag som den nya tidtabellen börjar gälla.

Även tillstånden för de nya hållplatserna har setts över efter kritik om vild skyltning.
– De som står på kommunal mark beslutar vi om själva, säger Mia Johansson. De som står på privat mark har vi fått tillåtelse till av markägarna efter förfrågan. De som står på statligt ägd mark väntar vi på besked från Trafikverket om godkännande.

Trafikverket kanske kräver in ytterligare information men Tina Johansson intygar att hon haft en bra dialog med Trafikverket och inga skyltar har behövts tas ner.
– Vi har också bett chaufförerna kolla upp om de ser att vissa skyltar behöver flyttas av säkerhetsskäl, säger Mia Johansson.

För de barn som fått längre att gå till skolbussen har inget förändrats. Politikerna väntar med att göra en sammanställning och utvärdering före årsskiftet. Först därefter kommer eventuella beslut om förändringar av avståndet till skolbusshållplatserna tas.
Klagomålen på de nya turerna inför höstterminen var omfattande under augusti månad från många föräldrar till barn som åker buss till skolan.

Senaste nytt omOsby
×