Hässleholm 88:30, Per Jönsson Åkeri AB, kommunen vill köpa det för tolv miljoner kronor. Foto: Robert Rolf/Arkiv

Ett nytt försök köpa dyr tomt

Hässleholm Nu vill tekniska förvaltningen göra ett nytt försök att få politikerna att godkänna köpet av tomten Hässleholm 88:30, invid Nettobutiken.

Ärendet har behandlats i kommunfullmäktige vid tre tillfällen. Värderingen av fastigheten, som ägs av Börje Jönssons Åkeri AB, har varierat från sex och upp till 14,3 miljoner kronor. Det sista budet avslogs av kommunfullmäktige.

Nu finns ett förslag från mark- och exploateringschef Jakob Ruter på tekniska förvaltningen att köpa fastigheten för 12 miljoner kronor.
Ärendet ska behandlas på tekniska nämndens arbetsutskott i nästa vecka och går det vägen innebär det att nämnden ska föreslå kommunfullmäktige ett köp.
Köpet ska finansieras med tio miljoner genom exploateringsprogrammet och resten ska lånas.
Debatten kring tomten har varit intensiv. Förre ordföranden i tekniska nämnden, Lars Olsson (C) menade tidigare att marken är strategisk för kommunen och kunde ge utrymme för framtida kontorsbyggnader.

Förre ordföranden konstaterade då också att om höghastighetsjärnvägen genom Hässleholm blir av, och som tänkt placeras 12 meter ovanför markytan, kan utrymmet också få kommersiella lokaler. Men om kommunen tänker bygga, eller sälja mark som man nu köper, är långt i från bestämt.
– Köpet av fastigheten ger oss ett handlingsutrymme också med tanke på planerna för bostäder i kvarteret Norden, sade han tidigare.
Kommunen har tidigare köpt fastigheter placerade från järnvägsområdet och ut mot Vankivavägen.

Läs mer:

Dagens fråga

Spelar du på tips och trav regelbundet?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×