Fiberprojektet 7 miljoner back

Hässleholm Kommunens fiberprojekt beräknas gå sju miljoner kronor back under det här året.
– Vi har för få kunder och konkurrensen är anledningen, i första hand från Telia som också får gräva, säger kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M).

HÄSSLEHOLM
Kommunens fiberprojekt beräknas gå sju miljoner kronor back under det här året.
– Vi har för få kunder och konkurrensen är anledningen, i första hand från Telia som också får gräva, säger kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M).

Frågan om underskottet diskuterades på kommunstyrelsens möte i förra veckan. Politikerna där uppmanade fiberutbyggnadsprojektet att vidta åtgärder för att hålla den beslutade budgetramen för 2017.
Det innebär främst att försöka samförlägga där det är möjligt istället för att gräva dubbelt, vilket till mångas bestörtning skett på sina håll.
– Rädda vad som räddas kan, uppmanar Pär Palmgren (M) som än en gång påpekar att beslutet att ge kommunen och Telia ensamrätt på byggnationen var felaktigt.

Hade inte underskottet blivit ännu större om fler hade fått konkurrera?
– Nej, det tror jag inte alls, för det beror på hur man hade lagt upp det. Ett samarbete hade varit vår modell. En möjlighet hade varit att dela upp kommunen, en annan naturligtvis att kommunen inte byggde alls.

Enligt Palmgren förs just nu samtal kring huruvida kommunen ska ändra sig och ge privata aktörer grävtillstånd.
Parallellt ligger ett ärende i Patent- och marknadsdomstolen där Konkurrensverket stämt Hässleholms kommun för att man anser att kommunen missgynnat privata aktörer.

Fiberprojektet är kommunens enskilt största ekonomiska projekt.
Det är inte det enda som går med dåligt resultat. Ytterligare två kommunala verksamheter håller inte budgeten: barn- och utbildningsnämnden (-62 miljoner) och tekniska nämnden (-2,3 miljoner).

×