Efter byggnadsnämndens inspektion 2013 konstaterades att det fanns åtskilliga byggnader på området som saknade bygglov. Ett rättningsföreläggande riktades då mot kommunen som äger marken.Foto: Hans Bryngelson/Arkiv

Ingen ny detaljplan för Vittsjö camping

vittsjö Att legalisera en utvidgning av campingen är inte möjligt genom en ny detaljplan. Nu ska dessutom alla olovliga byggnader prövas och den gällande detaljplanen från 1993 gälla.

Vid byggnadsnämndens senaste sammanträde beslutades att avskriva ärendet om ny detaljplan för Vittsjö camping och Skansen.
Stadsbyggnadskontoret menar att det inte är möjligt eftersom det generella strandskyddet på 300 meter då skulle gälla.

Campingen får vara kvar på sin nuvarande plats. Men de många olovliga byggnader, bland annat stugor, sopstationer, brygga och året-runt-husvagnar, som byggnadsnämnden upptäckte för ett antal år sedan måste omprövas enligt det föreläggande som tekniska förvaltningen fick efter upptäckten.
Byggnadsnämnden gav i efterhand, år 2014, bygglov för campingstugor, skärmtak, förråd samt uppsättning av plank på Vittsjö Camping.

Då ansåg nämnden att byggnaderna utgjorde en liten avvikelse från detaljplanen. Bygglovet kostade campingen drygt 22 000 kronor.
– Allt måste prövas, och det finns många saker som inte går att ge bygglov för i efterhand, säger planchef Gertrud Richter nu efter nämndens beslut att avskriva planer på en ny detaljplan.
Hon menar att campingen inte får inkräkta på de naturområden som finns runt campingen samt att det bara bör ges lov för ett visst antal året-runt-gäster på campingen.

– Fler turister måste ges möjlighet att nyttja campingen i Vittsjö, säger hon.
Att överföra naturmark, allmän platsmark, till campingändamål, kvartersmark, är i princip omöjlig eftersom syftet då blir något annat utifrån gällande detaljplan, menar stadsbyggnadskontoret i ett yttrande.

Den gällande detaljplanen är väl genomtänkt i sin utformning som bland annat innebär att allmänheten har tillgänglighet till området via naturmark längs med Vittsjön, enligt stadsbyggnadskontoret.
– Vi ska nu sättas oss ner i samtal med tekniska förvaltningen för att diskutera de punkter som finns i det föreläggande som de fick tidigare, avslutar Gertrud Richter.

Dagens fråga

Äter du frukost varje dag?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×