Två års fängelse för mordbrand

Hässleholm Den 26-åriga kvinna som stått åtalad för mordbrand efter en brand på Finjagården i somras döms av Hässleholms tingsrätt till två års fängelse.

Den stora frågan för tingsrätten var huruvida den 26-åriga kvinnan som startade branden på Finjagården den 27 juni skulle dömas för mordbrand eller vårdslöshet.
26-åringen har själv hävdat att hon på kvällen för branden varit ute och rökt en cigarett och därefter stoppat fimpen i sin ficka. Hennes teori är att fimpen sedan orsakat branden.

En utredning som räddningstjänsten genomfört menar dock att den brandorsaken inte är sannolik. De konstaterar att det får ”anses klarlagt att branden inte hade några tekniska orsaker”, utan att ”[…} den mänskliga faktorn måste orsakat branden”.
I räddningstjänstens yttrande framgår även att en spridningsrisk förelåg och att sammanlagt fjorton människor befann sig i eller i närheten av byggnaden.
Eftersom branden anses ha inneburit en risk för deras liv eller hälsa ska brottsrubriceringen enligt tingsrätten vara mordbrand.

Samtidigt menar tingsrätten att faran för liv eller hälsa var av begränsat slag och att 26-åringens uttalade självskadebeteende gör att hon har en nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande.
Således väljer de att döma henne till två års fängelse, vilket också är det lindrigaste straffet för brottsrubriceringen.

Sedan huvudförhandlingen har kvinnan även genomgått en rättspsykiatrisk undersökning. Av utlåtandet framgår att kvinnan inte ska ha begått gärningen under påverkan av en allvarlig psykisk störning och således var det inget alternativ att överlämna henne till rättspsykiatrisk vård.
26-åringens inställning är att hon inte gjort sig skyldig till något brott. Hon kommer att vara fortsatt häktad tills domen vinner laga kraft.

Dagens fråga

Spelar du på tips och trav regelbundet?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×